Když druhá strana neplatí. Řešením může být dražba


08:42 • 25. dubna 2020

Tagy: Cenné papíry, Pohledávka, dražba, Akcie, ČNB

V době pandemie koronaviru se mnoho firem potýká s dluhy nebo nesplacenými pohledávkami či fakturami od svých obchodních partnerů. Velkou výhodu mají pohledávky zajištěné cennými papíry. Tento typ zástavy je snadno, relativně rychle a transparentně zpeněžitelný formou prodeje v dražbě.

Dražit se dají nejenom akcie, ale také například dluhové cenné papíry. Dražbu cenných papírů může provést pouze licencovaný obchodník s cennými papíry oprávněný poskytovat vybrané investiční služby, jehož dražební řád schválila Česká národní banka.

Pokud tedy existuje pohledávka, která není včas a řádně splácena, ale je zajištěna cennými papíry, lze přistoupit k prodeji zástavy. K tomu stačí uzavřít s obchodníkem s cennými papíry smlouvu o provedení dražby.

Obchodník zajistí ocenění předmětu dražby (nejčastěji znaleckým posudkem) a vhodné stanovení nejnižšího podání – tzv. vyvolávací ceny včetně dalších parametrů dražby. Poté informuje dlužníka o připravované dražbě, zveřejní dražební vyhlášku a ve sjednaném termínu dražbu provede. Dražbu řídí licitátor, který vyzve účastníky k cenovým nabídkám. Draží se tak dlouho, dokud jsou zájemci ochotni cenu navyšovat svými příhozy. Ten, kdo nabídne nejvyšší cenu, předmět dražby získá. 

Z výtěžku dražby po odečtení nákladů bude nejprve uspokojena pohledávka zástavního věřitele včetně příslušenství (úroků) a zbytek připadne zástavci. Vydražitel obdrží cenné papíry, na kterých obchodník s cennými papíry vyznačí zánik zástavního práva. 

Dražba představuje pro zúčastněné spravedlivý a transparentní proces zpeněžení zástavy za v danou chvíli optimálních cenových podmínek. Vedle prodeje zastavených cenných papírů lze dražbu využít například k prodeji cenných papírů zabavených exekutorem, zpeněžením majetku v rámci insolvence nebo třeba při rozprodeji majetku při probíhající likvidaci společnosti.

Pro úspěch dražby jsou důležité zejména odborné a obchodní dovednosti a zkušenosti obchodníka s cennými papíry s licencí a také vhodně nastavené obchodní podmínky k jejímu provedení.

Napsat autorovi RSS

Redakce Roklen24.czPřejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.