MF zveřejňuje přehled hospodaření státu jako celku za rok 2017


09:07 • 12. února 2019

Ministerstvo financí vydává konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2017. Odborná i laická veřejnost má tak již potřetí možnost seznámit se s hospodařením státu jako celku. Součástí materiálu je mimo jiné také podrobná zpráva, která je vysvětluje, analyzuje a rozšiřuje o další související informace.

„Již potřetí předkládá ministerstvo financí konsolidovanou účetní závěrku České republiky, která doplňuje peněžní a statistické informace o hospodaření státu o informace na akruální bázi,“ vysvětluje náměstek pro Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek. „Údaje z konsolidace umožňují získat představu o tom, jaké má stát jako celek pohledávky, závazky, jakou hodnotu má jeho majetek,“ dodává Tomáš Vyhnánek.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku.

Konsolidované účetní výkazy přinášejí uživatelům ekonomické informace o celkovém stavu majetku a závazků a o výsledku hospodaření státu. Jelikož se jedná již o druhé výkazy sestavené za úplný konsolidační celek Česká republika, lze porovnat údaje s rokem předcházejícím a provést hlubší analýzu, jež zvyšuje využitelnost pro finanční rozhodování.

Z této aktuální účetní závěrky je patrné, že celková aktiva státu za rok 2017 dosáhla výše 5 200 miliard Kč. Na této částce se nejvíce podílejí stavby a pozemky v hodnotě 2 901 miliard Kč. Celkové závazky státu včetně rezerv dosahují 3 070 miliard Kč. Největší část závazků státu tvoří vydané dluhopisy v celkové výši 1 755 miliard Kč. Celkové náklady státu v hodnotě 2 336 miliard Kč se zvýšily oproti roku 2016 o 6,4 % a výnosy státu v hodnotě 2 523 miliard Kč vzrostly o 8,3 %. Konsolidační celek Česká republika hospodařil v roce 2017 s kladným výsledkem ve výši 181 miliard Kč.

„Konsolidované výkazy jsou nezbytným prvkem pro kvalitní a efektivní výkon státní správy. Díky tomu může stát lépe hospodařit a efektivně plánovat investice. Občané mají možnost lépe kontrolovat hospodaření státu a nakládání s veřejnými prostředky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Průhledné výkaznictví státu zvyšuje důvěryhodnost veřejného sektoru v očích široké veřejnosti, umožňuje jeho účinnou kontrolu a zvyšuje transparentnost,“ doplňuje Alena Schillerová. 

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 138 jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, územní samosprávné celky, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

Napsat autorovi RSS

Redakce Roklen24.czPřejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.