Chcete vydělávat víc? Buďte extrovertní, hádaví a protivní


10:14 • 24. května 2018

Tagy: Behaviorální ekonomie, peníze, úspěch, bohatství

Dobra a zla je na světě tak nějak stejné množství, a ač to je podle pohádek jinak, dobro nikdy úplně nezvítězí nad zlem – stejně jako ovšem zlo nikdy zcela nezvítězí nad dobrem. Nicméně lze vést diskuze o tom, co má v jaké oblasti navrch. A pokud jde o úspěch v pracovním životě, pak se zdá, že je to spíše ta temná stránka.

Alespoň to tak platí podle závěrů studie z Univerzity v Bernu, které naznačují, že být „milým chlapíkem“ se v kariérním životě zkrátka nevyplácí. Daniel Spurk, Anita C. Keller a Andreas Hirschi zde na datech německých pracovníků zjistili, že ti, jejichž osobnostní rysy zahrnují prvky tzv. temné triády (psychopatie, narcisismus a machiavelismus), dosahují větších pracovních úspěchů než „normální“ kolegové. Efekt byl označen jako statisticky významný i poté, co byly přidány kontrolní proměnné, jako je věk, pohlaví, délka pracovní doby či pracovní zkušenosti, které by rozdíl ve výdělcích potenciálně mohly vysvětlit.

Wall Street plná (o něco chudších) psychopatů

A zatímco vyšší míra narcismu, který se podle psychologických definic projevuje především jako chorobný obdiv k sobě samému, arogantním chováním a vzhlížením na druhé „ze shora“, byla spojena s vyššími výdělky, machiavelismus, za každou cenu pragmatické až cynické jednání v duchu hesla „účel světí prostředky“, byl označen jako faktor vedoucí k vyšší pravděpodobnosti zastávání vedoucí pozice, ale i k vyšší spokojenosti se svým kariérním úspěchem.

Nicméně v souvislosti s citovanou studií Harvard Business Review upozorňuje, že „temná triáda“ není nějaká klinická diagnóza, nýbrž prostě trochu „temné“ osobnostní rysy, které jsou nicméně napříč populací zastoupeny v „normálním rozdělení“. Jinými slovy, u pár světců nejsou zastoupeny vůbec, u průměrného člověka však v nezanedbatelné, ale nikoliv přímo v nezdravé míře, a jen u hrstky pak trochu víc, než je zdrávo.

 

A jak se to dá změřit? Podle serveru Psychology Today například tak, že dotyčné požádáte, jak moc na škále 0-7 souhlasí s výroky jako „chci, aby mi ostatní věnovali pozornost“, „používám lichotky (či dokonce lži a podvody) k tomu, abych dosáhl svých cílů“, „očekávám od ostatních zvláštní laskavosti“, „chci, aby mě ostatní obdivovali“, „vyhledávám prestiž a status“ či „využívám či manipuluji s ostatními lidmi, abych dosáhl svého“ (ač lze pochybovat o tom, že to o sobě všichni vědí nebo se k tomu přiznají).

Nicméně o tom, že pracovní úspěch je korelován s osobnostními rysy, existuje důkazů celá řada. Například studie provedená na amerických datech, kterou popisuje server Business News Daily, ukázala, že k vyššímu platu vede nejen lepší zdraví, zodpovědný přístup a vyšší inteligence, ale také extrovertnější chování. Výzkum, o kterém informoval Business Insider, pak naznačuje, že u mužů po třicítce vede k vyššímu platu nejen zodpovědnost a extroverze, ale i to, že umí být „protivní“ či „hádaví“ (disagreeable), přičemž tyto tři faktory jsou velmi dobrými prediktory pro celoživotní výdělky zejména u vysoce vzdělaných mužů.

A jak jste na tom vy? Můžete se najít v rozsáhlé infografice na serveru Career Assessement Site, kde vymezili autoři 4 osobnostní typy (pragmatik, patriarcha, optimista, tvůrce), které lze pak rozdělit na další čtyři skupiny, a také jim přiřadili nejpravděpodobnější výdělky. Zdaleka nejlépe dopadl pragmatický typ „ředitel“ (director), který vyniká svou přímostí, upřímností a rozhodností, umí přijímat kritiku a jít si za svými cíli, na druhé straně jeho slabými stránkami jsou impulsivnost a to, že často působí naštvaně.

Jak udělat (a vydělat) více? Pracujte méně!

 

RSS

Je studentkou Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a spolupracovnicí Roklen24. Má ráda knihy, němčinu a filozofii Friedricha Nietzscheho. Zajímá se o behaviorální ekonomii.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.