Nejmotivovanější zaměstnanci? Ti, co pracují většinu času na dálku


10:11 • 23. listopadu 2018

Tagy: práce, trh práce, Technologie, Produktivita

Technologie mění nejen svět, ale také trh práce. O čem si pracovníci v minulosti mohli nechat jen potají zdát, to se dnes stává možné. Osmihodinový pracovní den strávený stereotypním pobytem v kanceláři již u mnoha pracovních pozic přestává být nutností. A statistiky naznačují, že této výhody si může užívat stále více pracovníků.

K vyhotovení velké spousty práce již dnes stačí pouhé připojení k internetu, a tak mohou mnozí zaměstnanci často pracovat nejen z domova, ale téměř odkudkoliv. Trend tzv. práce na dálku (remote work) nastoupil na trajektorii vzestupu. Jde přitom o značně širší pojem než je práce z domova (home office). Zaměstnanec tedy může pracovat nejen ze své oblíbené kavárny, ale i z dalekých cest.

O boomu práce na dálku svědčí také čísla. Například server Quartz na amerických datech porovnává, kolik pracovníků a v jaké míře pracovalo vzdáleně v roce 2012 a jak to vypadalo v roce 2016. Z výsledných grafů je patrné, že zatímco procento amerických pracovníků pracujících na dálku méně než 20 % pracovního času mezi těmito dvěma obdobími značně pokleslo, u pracovníků využívajících vzdálenou práci ve více než 40 % pracovního času byl zaznamenán významný růst.

Peníze na prvním místě? Za smysluplnou práci lidé obětují i třetinu mzdy

Stejný obrázek práce na dálku podává také server The New York Times. Konkrétně podíl pracovníků, kteří stráví prací na dálku více než 80 % svého pracovního času, vzrostl od roku 2012 do roku 2016 z 24 % na 31 %. Naopak podíl pracovníků pracujících vzdáleně méně než 20 % pracovního času poklesl z 34 % na 25 %. 

Co se týče odvětví, kde je nejvíce vzdálených pracovníků, na prvním místě je příznačně doprava a přeprava, kde byl tento podíl v roce 2016 vysokých 61 %, což je oproti roku 2012 nárůst o 6 procentních bodů. Na druhém místě jsou pozice spojené s výpočetní technikou, informatikou a matematikou s 57% podílem vzdálených pracovníků a s nárůstem mezi sledovanými roky o 3 procentní body.

Ještě větší nárůst vzdálených pracovníků byl zaznamenán v odvětví financí, pojištění a realit, kde jejich podíl vzrostl z 39 % na 47 %. Na druhou stranu existují i odvětví, kde se podíl vzdálených pracovníků mezi roky 2012 a 2016 snížil; jde zejména o vědu, strojírenství a architekturu, či o vzdělávání, školení a knihovnictví.

A co zaměstnanci na práci na dálku nejvíce oceňují? Odpovědi dává HCMTechnologyReport.com. Jako největší benefity vnímají pracovníci napříč kontinenty lepší soustředění a zvýšení produktivity, odpadnutí nutnosti dojíždět či možnost skloubit rodinný a pracovní život.

Domov vs. kancelář. A kde jste nejproduktivnější vy?

S tím se ovšem dostáváme také k tomu, jaké (ne)výhody nese práce na dálku pro zaměstnavatele, kterého zajímá, zda práce na dálku, respektive práce z domova, skutečně vede ke zvýšení produktivity. Touto otázkou se samozřejmě zabývá řada studií, nicméně jednoduchá univerzální odpověď patrně neexistuje, jelikož dopady na výkon se budou značně lišit nejen mezi odvětvími, firmami a pozicemi, ale i mezi jednotlivci.

K efektivní práci na dálku či z domova je každopádně nutná značná dávka sebedisciplíny, dále je třeba brát zřetel na motivaci pracovníka. Jak ukazují data znovu ze serveru Quartz, k její maximální mobilizaci je potřeba využít kombinaci práce z kanceláře a práce na dálku. A kde hledat ono optimum? Největší podíl pracovníků se dle průzkumu cítí být aktivně zapojen a nadšen ze své práce, když pracuje vzdáleně 60-80 % svého pracovního času. Při této míře je rovněž minimalizován počet těch, kteří nejsou zapojení a nadšení ze své práce, či jsou z ní dokonce naštvaní a rozčílení.

Otrávení zaměstnanci. Firmě působí škodu ve výši třetiny mzdy

RSS

Je absolventkou Národohospodářské fakulty a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímá se o behaviorální ekonomii a finance.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.