CleverMaps v rámci iniciativy COVID19cz spouští vzpomínkové mapy v call centru pro hygieniky


15:36 • 20. března 2020

Skupina českých IT firem sdružených v rámci iniciativy “Data proti Covid” Covid19cz dnes spouští ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi řešení pro trasování šíření nákazy koronavirem. Cílem je zrychlit, zpřesnit a zefektivnit proces dohledávání šíření nákazy, a to za pomoci lokačních dat telekomunikačních operátorů a bank. Aktivitu schválila už 18. března Vláda ČR. Společnost CleverMaps je v rámci projektu zodpovědná za přípravu aplikace pro operátory a tvorbu vzpomínkových map, ve kterých je možné procházet aktivity nakažených a potenciálně nakažených osob až 3 týdny zpětně a pomoci tak volaným vzpomenout si, kde byli, a s kým se potkali. 

Součástí aktivit Covid19cz je mimo jiné již zřízená informační linka na čísle 1212 se speciálním call centrem o 200 operátorech. Ta již zásadně ulevila přetížené lince 112 či 155 a slouží jako informační servis pro situaci okolo koronaviru. Jen od neděle 15. do čtvrtka 19. března se na linku dovolalo 28 tisíc osob. Operátoři z řad hygieniků, profesionálních zaměstnanců call center i dobrovolně přihlášených mediků aktivně kontaktují osoby nakažené koronavirem Covid19. Díky nové funkci analýzy dat z jejich mobilních telefonů a bankovních transakcí mohou nově zmapovat, kde se osoby pohybovaly a upozornit na to lidi, kteří se s nimi mohli potkat.

Pomohou data a jejich analýza

Volaný nejprve musí udělit před rozhovorem výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu a případně s využitím jeho platební historie, analytické nástroje poté data automaticky zpracují. Odborný operátor call centra (obvykle zdravotník) získá podrobnou vzpomínkovou mapu v rozhraní aplikace CleverMaps s vyznačením hlavních oblastí výskytu, kde se volaný v posledních až 3 týdnech pohyboval a kde a jak dlouho člověk pobýval. Cílem rozhovoru je pak zjistit zejména s kým se volaný mohl během této doby potkat. 

Hygienici tak už nebudou odkázaní na paměť nakažených a mohou klást cílenější otázky na nejrizikovější momenty a místa, kde se mohla šířit nákaza na jiné lidi. Cílem projektu je totiž také získat kontakty na lidi, kteří přišli s nakaženými do styku a ty okamžitě propojit s příslušnou hygienickou stanicí kvůli jejich případnému umístění do karantény.

Analýza dat a jejich vizualizace do podoby vzpomínkových map, kterou provádíme, umožňuje zejména zrychlit a zefektivnit současný proces trasování. Cílem je co nejrychleji vytrasovat současnou potvrzenou i potenciální nákazu a přejít z plošné karantény do “chytré” tzn.cílené karantény a snižovat reprodukční číslo infekce R,“ uvádí Ondřej Tomas, zakladatel společnosti CleverMaps.

Řízený a daty podpořený trasovací rozhovor je dobrý začátek, ale my se musíme rychle posunout dál. Potřebujeme zapojit další řešení, data a technologie. Pracujeme na využití mobilních aplikací v telefonech, které vysílají řádově přesnější polohu než síťová data operátorů. V nejbližších dnech bychom měli spustit i mobilní aplikace na bázi bluetooth, která detekuje setkání vašeho telefonu s ostatními telefony. Obrovskou výhodou je, že aplikace funguje i offline tam, kde není signál, například v metru,” doplňuje Tomas.

Souhlasem se zpracováním údajů z aplikací se tak budou moci občané aktivně zapojit do boje s šířením koronaviru.

I proces trasování polohy osob nakažených koronavirem je od začátku podmíněný jejich výslovným souhlasem, uděleným před začátkem rozhovoru. Nastaveny jsou ale i další bezpečnostní opatření. Nejpozději do šesti hodin od udělení souhlasu musí být použitá data z aplikace smazána.

Trasovací call centrum vzniklo za použití technologií společností Keboola, Daktela a CleverMaps a díky neúnavné a nadšené práci mnoha desítek dobrovolníků. Nelze také opomenout maximální kooperaci a překonání mnoha bariér ze strany českých telekomunikačních operátorů a bank. Patří jim za to velký dík.

Mapa ekonomických dopadů koronaviru

Firma CleverMaps ve spojení s hlavním ekonomem finanční skupiny Natland Petrem Bartoněm sestavila také pravidelně aktualizovanou mapu světa. Ta ukazuje počty obětí, nakažených, či uzdravených z nákazy novým koronavirem, ale také vyčísluje jeho ekonomické dopady na jednotlivé světové ekonomiky. Mapa zobrazuje odhad ztraceného hrubého domácího produktu spojeného s vyřazením lidí z pracovního procesu a dalších multiplikačních efektů.

Práce skupiny firem Covid19CZ zajišťují  kromě CleverMaps zástupci českých firem Seznam.czAlza.czKeboolaPale Fire CapitalO2mluviiČesko.DigitalLiftagoStories.biDataSenticsDateioExpertkomActumWMC/GreyRockawayInvia.cz a Reservio.
 

Napsat autorovi RSS

Redakce Roklen24.czPřihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.