Úmrtí, kterým šlo zabránit, stojí globální ekonomiku biliony dolarů


12:28 • 2. srpna 2018

Tagy: zdraví, Zdravotnictví, Ekonomika

Podle dat Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) zemřelo v roce 2016 na celém světě 56,9 milionů lidí, přičemž více jak polovina případů, a sice 54 %, byla způsobena jednou ze statisticky nejčastějších příčin úmrtí. Předním příčkám tohoto smutného žebříčku přitom vévodí ischemická srdeční choroba, což může být důsledek například vysokého krevního tlaku, a dále cévní mozkové příhody (infarkt a mrtvice) a chronická plicní onemocnění.

Mnohým z těchto úmrtí by se však dalo zabránit. Například v případě Spojených států, jak uvádí tamní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) na základě studie z roku 2014, se jedná o zhruba o jednu až dvě pětiny všech úmrtí v rámci 5 nejčastějších příčin. Konkrétně jde o 34 % u úmrtí na srdeční choroby, 21 % u rakoviny, 39 % u onemocnění dolních cest dýchacích, 33 % u mozkových příhod a 39 % u nehod a jiných zranění.

I když exaktní vyčíslení ceny ony zbytné ztráty lidských životů je diskutabilní záležitostí, o něco podobného se nedávno pokusili autoři z Harvard Medical School ve své studii, a to na příkladu nízko-příjmových a středně-příjmových zemí na datech z roku 2015. „Ztrátu ekonomického blahobytu“ plynoucí z předčasných úmrtí způsobených nedostatečným přístupem ke zdravotní péči odhadli za rok 2015 na 6 bilionů amerických dolarů.

Nová civilizační choroba. Na kolik vyjdou náklady samoty?

Pro odhad počtu životů, které mohly být zachráněny pomocí lepší lékařské péče, byly použity statistiky úmrtí z 195 zemí světa pro 38 léčitelných nemocí, přičemž byl odhadován rozdíl oproti počtu úmrtí, ke kterým by došlo tehdy, pokud by v každé zemi byla nejlepší dostupná péče. K tomu byla použita míra úmrtnosti za zemi, která u dané choroby dosahovala nejlepších výsledků. Podle výsledků tedy vyčíslené ztráty ekonomického blahobytu reprezentují zhruba 8 milionů úmrtí, kterým šlo zabránit pomocí lepší prevence či léčby.

Částka 6 bilionů dolarů v roce 2015 odpovídala zhruba 8 % globálního hrubého domácího produktu, nicméně ztráta ekonomického blahobytu tak, jak jí pojali autoři, je poněkud komplexnějším ukazatelem. Výzkumníci do výpočtu kromě přímého dopadu na HDP v podobě poklesu hospodářské produkce v důsledku úbytku pracovní síly zahrnuli také subjektivní hodnotu, kterou jednotlivci připisují dobrému zdraví.

 

Jak naznačují závěry studie, největší ztráty jsou přitom patrné v nejchudších zemích. Co se týče výlučně ztrát na potenciálním ekonomickém výstupu, ty budou v letech 2015 až 2030 v případě nízko-příjmových zemí dosahovat 2,6 % veškeré tamní hospodářské produkce, v případě nejpostiženějších zemí – Středoafrické republiky a Lesotha – pak přesáhnou i 5 %. 

„Kromě zjevných humanitárních obav, které vyvstávají z toho, že každoročně na světě umírá osm milionů lidí z nemocí, které známe, umíme s nimi zacházet a víme, jak je léčit. Naše zjištění zdůrazňují, že rozšíření přístupu ke zdravotní péči v prostředí s nízkými zdroji je nedostatečné,“ citoval server Science Daily Blakea Alkireho, jednoho z autorů výzkumu.

„Dobrá zdravotní péče by neměla být luxusem dostupným jen pro lidi v zemích s vysokými příjmy,“ říká Alexander Peters, další z autorů. „Je to etická a ekonomická investice do udržitelného rozvoje, kterou si nemůžeme dovolit vynechat,“ upozornil pak na nutnost investic do zvýšení dostupnosti zdravotní péče v relativně chudších zemích.

Největší zabiják produktivity? Diagnóza hlad

RSS

Je absolventkou Národohospodářské fakulty a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímá se o behaviorální ekonomii a finance.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.