Komentář: Komunikace k investování od května 2020 již jen na záznam


15:46 • 24. července 2020

Od května 2020 je v České republice účinná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která rozšiřuje rozsah povinně zaznamenávané komunikace mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem. Nadále již není zaznamenávání komunikace omezeno na případy přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, ale vztahuje se obecně na jakoukoliv komunikaci týkající se investičních služeb poskytovaných zákazníkovi. Záznamová povinnost tak nově zahrnuje i komunikaci, ve které nejde o přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka.

V průběhu projednávání této legislativní změny zaznívaly argumenty o ohrožení osobních údajů a údajné nepatřičnosti zaznamenávání hovorů, které mohou mít i osobní charakter. Nakonec však převážil pohled, dle kterého je širší okruh nahrávaných hovorů ve prospěch zákazníka a umožní jak lepší provádění dozoru, tak usnadní i důkazní pozici zákazníků v případných sporech. Obchodník s cennými papíry má totiž podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinnost poskytnout zákazníkovi na jeho žádost záznamy, které se týkají jeho osoby. To může být rozhodující například v případě, když se zákazník snaží prokázat, že byl k zadání obchodů manipulován.

Z praxe Ambasadora investorů, který se věnuje mimosoudnímu řešení sporů formou konciliace mezi klienty a brokery, vyplývá, že právě dostupnost záznamů může být pro řešení takovýchto sporů klíčová. Záznamy mohou zákazníkům pomoci oživit paměť a lépe formulovat jejich argumentaci pro případný spor. Může z nich být jasně patrné, že ze strany zaměstnanců obchodníka došlo k překročení pravidel jejich profese. V některých případech naopak zákazník může shledat, že to byl on, kdo neslyšel na řádně formulovaná varování o investičních rizicích a záznamy mu pomohou vyhnout se zbytečnému sporu, ve kterém by nebyl úspěšný. Pro takovou zpětnou rekonstrukci vzájemné komunikace je dobré mít přístup k celé genezi případu. Někdy se totiž zadání investičního příkazu uskutečňuje v diskusích, které jsou vedené přes několik telefonických hovorů.Dřívější zákonná povinnost omezující pořizování záznamu na případy přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, mohla přeci jen některou důležitou část komunikace vyloučit. Rozšíření rozsahu záznamů se tedy zdá být opodstatněné, i když z hlediska zákazníka i brokera by optimálním řešením bylo, kdyby to byl zákazník, kdo si může tento širší rozsah pořizování záznamů své komunikace u obchodníka nastavit a obchodník by mu musel ze zákona vyhovět.

Závěrem lze dodat, že zákonodárce opominul tuto změnu v plném rozsahu promítnout i do povinnosti upozornit zákazníky na skutečnost, že jejich telefonické hovory budou zaznamenávány. I po novele je tak povinnost upozornit zákazníka na telefonické nahrávání v zákoně vztažena k první situaci „před telefonickým poskytnutím investiční služby, která zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka“ (ustanovení § 15a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu) a nikoliv před započetím hovorů týkajících se investičních služeb obecně. V praxi však lze z důvodů právní opatrnosti doporučit, aby i tak obchodníci na zaznamenávání komunikace upozorňovali již při prvním kontaktu.

Posláním Ambasadora investorů, na jehož činnosti se podílí Spotřebitelské fórum se Sdružením českých spotřebitelů, je naslouchat retailovým obchodníkům na kapitálových trzích, kteří mají připomínky ke svému brokerovi, resp. poskytovateli obchodní platformy. Domníváte se, že vaše potíže nebyly nebo nemohou být přímým jednáním vyřešeny? Ambasador investorů vám může pomoci zprostředkovat řešení a odpovědět na vaše základní dotazy i případné stížnosti.
RSS

Je analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se zaměřením na vnitřní trh EU, právo EU a vztahy EU a anglofonních zemí. V letech 2005 až 2009 pracoval coby koncipient v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře, kde poskytoval poradenství v oboru českého práva a práva EU významným českým i zahraničním klientům ze soukromého a veřejného sektoru. Ve své právní praxi od roku 2009 se věnuje zejména otázkám práva EU a mezinárodního práva veřejného. Působí rovněž coby interní doktorand oboru International Relations and European Studies organizovaného Ústavem mezinárodních vztahů a Metropolitní univerzitou Praha. Studuje též doktorské studium na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 2005 absolvoval summa cum laude magisterské studium v oboru Právo a právní věda. V rámci programu Socrates-Erasmus absolvoval studium ve Švédsku na Jönköping International Business School. V roce 2011 absolvoval na Metropolitní univerzitě Praha s vyznamenáním také své druhé magisterské studium v oboru Anglofonní studia.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.