Způsob výuky ekonomie ubližuje ekonomii, společnosti i ekonomice


09:21 • 5. října 2017

Tagy: Ekonomika, ekonomie, vzdělání

Ve většině vědních oborů je standardní začít výuku na jednoduchým modelech, které slouží studentům k pochopení základních principů. Při vysvětlování působení sil na těleso během hodin středoškolské fyziky se nikdo neobtěžuje řešit vliv okolního prostředí a „předpoklad“, že se vše děje ve vakuu, je všudypřítomný. Překvapivě, nikdo si po dokončení střední školy však nemyslí, že i my žijeme ve vakuu. 

Podobně je na tom i ekonomie. V základních kurzech se studenti často dozvědí, jak funguje „dokonalá“ ekonomika. Modelová „dokonalá“ ekonomika očištěná o prvky, které jsou pro pochopení základních myšlenek nadbytečné. Povětšinou tak ignoruje důležitost externalit, neuvažuje roli informací ani problémy s informacemi spojené, třeba asymetrii informací či nejistotu z nedostatku informací. Studenti si tak z hodin odnáší „modelové“ myšlenky, které pak ovlivňují jejich rozhodování v životě, jako třeba to, že zapojení do obchodu přináší pro všechny jen pozitiva (vždyť jinak by přece lidé neobchodovali) nebo že státní zásahy vždy snižují efektivitu trhu.

Vzhledem k vysokému zapojení studentů do úvodních ekonomických kurzů představuje zjednodušení ekonomických vztahů nebezpečí. Ve výsledku to dopadá i tak, že se do (českých) médií dostávají ekonomické názory, jejichž fyzikální paralely by představovaly myšlenky, že žijeme ve vakuu. Jinými slovy, ano, existuje model, a na školách se dokonce učí, který o „tomhle“ (dokonalá konkurence/působení sil na těleso) takhle mluví, ale nikoliv, vážně to tak obecně nefunguje (předpoklady dokonalé konkurence trh splňuje jen výjimečně/nežijeme ve vakuu).  O to horší je fakt, že ze strany (odborné) veřejnosti často chybí kritická zpětná vazba, a tak není problém na základě poznatků z médií dojít k závěru odpovídajícímu fyzikální paralele života v dokonalém vakuu.

Na rozdíl od učitelů fyziky mají kvalitní učitelé ekonomie jeden zvláštní a netradiční úkol. V rámci základních kurzů musí studenty často „od-učit“ vše, s čím se doposud potkali. Ekonomické náklady neznamenají jen zaplacené finanční náklady, ale i náklady obětované příležitosti. Ano, externality existují a státní zásahy jsou nástrojem potlačení důsledků těch negativních a podpoření těch pozitivních – navzdory často opačným názorů některých expertů a politiků. 

Je na bedrech ekonomických učitelů, aby dostatečně explicitně a srozumitelně vysvětlili, že nežijeme v dokonalých modelech, že předpoklad dokonalé konkurence je jen předpoklad a že neexistuje imperativ, který by říkal, že firma musí maximalizovat zisk a spotřebitel musí konzumovat, co nejvíc může. Je rovněž úkolem médií, abychom přestali číst a poslouchat, že žijeme v onom vakuu.

RSS

Během magisterského studia na Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově si postupně vyzkoušel zahraniční univerzity v Holandsku, Číně a Španělsku. Ve studiu pokračuje v rámci CERGE-EI, kde je ve druhém ročníku PhD programu. Je spoluzakladatelem serveru SmallTalkEconomics.com.   Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.