Lhostejnost, účelovost a další. Berňák jako indikátor chování státu

  Shutterstock

Diskuze ke galerii