Advokátní kancelář PRK Partners byla právním poradcem společnosti ČD Cargo při úspěšném získání financování ve výši 130 milionů EUR od Evropské investiční banky

Zdroj: PRK Partners

ČD Cargo, společnost, která je největším českým poskytovatelem železniční nákladní dopravy a dceřinou společností Českých drah, získává na základě smlouvy o úvěru podepsané na konci roku 2020 finanční prostředky na nákup až 50 nových elektrických lokomotiv a 140 intermodálních nákladních vozů a na dovybavení přibližně 310 lokomotiv evropským systémem řízení železniční dopravy (ERTMS). Cílem půjčky je reagovat na rostoucí trh a zajistit moderní lokomotivní a vozový pak v souladu s evropskými požadavky na interoperabilitu.

Poradenství PRK Partners zahrnovalo vyjednávání dokumentace s EIB, přípravu právních posudků a další právní podporu související s úspěšným získáním a čerpáním úvěru. Tým PRK vedl partner Václav Bílý a advokát Tomáš Bureš.

Newsletter