Agentura Fitch potvrdila „A+“ rating ČR i stabilní výhled. Rizika ale existují

Fitch ve své zprávě uvádí, že Česká republika prodělává oživení, které je tažené domácí poptávkou. Reálný hrubý domácí produkt země má v letošním roce vzrůst o 2,5 procenta a v příštích dvou letech zrychlí v průměru na 2,8 procenta. Ekonomický růst podporují silné základy, včetně stabilního inflačního prostředí a nízké zadluženosti soukromého sektoru, spolu s růstem zaměstnanosti.

Fitch nicméně varoval, že rizika přetrvávají. Ekonomika České republiky je velmi otevřená a dobře integrovaná do dodavatelského řetězce Evropské unie. Kvůli tomu je tak velmi zranitelná vůči vnějším šokům. 

Kvůli vládním plánům na zmírnění fiskální politiky a posílení ekonomického oživení Fitch očekává mírné zhoršení fiskálního deficitu v letech 2014 až 2016. V letošním roce má fiskální deficit činit 1,6 procenta HDP a veřejný dluh 44,8 procenta HDP. Deficit bilance běžného účtu bude nízký, letos má činit 0,6 procenta HDP. 

České ministerstvo financí očekává v letošním roce růst HDP o 2,4 procenta a příští rok mírné zrychlení na 2,5 procenta. Česká národní banka a Evropská komise očekávají letos expanzi ekonomiky o 2,5 procenta. 

Newsletter