Agentura R&I zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Japonská ratingová agentura R&I ve svém dnešním hodnocení zvýšila rating zahraničních dlouhodobých závazků ČR z A+ na AA – při zachování stabilního výhledu a jako třetí ratingová agentura v letošním roce (Fitch, JCR) přistoupila ke zvýšení ratingu České republiky.

Jako důvody pro zvýšení ratingu agentura uvádí klesající dluh v poměru k HDP, který očekává i do budoucna, stabilizovanou politickou situaci po ustanovení vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny, celkovou makroekonomickou situaci, ale také institucionální a legislativní nastavení fiskálního prostřední. V této souvislosti agentura uvítala zavedení zákona o rozpočtové odpovědnosti i vznik Úřadu Národní rozpočtové rady.

„Naše úsilí dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí je pravidelně reflektováno nezávislými mezinárodními makroekonomickými pracovišti. To nás samozřejmě velmi těší,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Newsletter