Akční plán pro rozvoj digitálního trhu se rozšíří o koordinátora

Vládní Akční plán pro rozvoj digitálního trhu se rozšíří o aktivity koordinátora digitální agendy. Tím byl letos v květnu jmenován státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD). Vyplývá to z návrhu pro pondělní jednání vlády.

Smyslem zřízení funkce koordinátora digitální agendy je zastřešovat a propojovat vládní aktivity na podporu digitální agendy a zajišťovat spolupráci v rámci veřejné správy a komunikaci s odbornou i laickou veřejností.

Nově byly do akčního plánu doplněny priority koordinátora pro následující období. Mezi tyto priority se řadí zvyšování digitální gramotnosti občanů, podpora elektronického obchodu, elektronická státní správa, kybernetická bezpečnost a ochrana dat a nové výzvy, jako jsou otevřená data, sdílená ekonomika či Smart Cities.

Opatření, která jsou v akčním plánu obsažena, vyplývají ve značné míře z již schválených resortních nebo strategických materiálů. Cílem Akčního plánu, který vláda schválila loni, je shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují.

Newsletter