Americká špionážní studie varuje před eskalací napětí ve světě

Riziko mezinárodních i vnitropolitických konfliktů v příštích letech ve světě vzroste na úroveň nevídanou od konce studené války. Napsala to ve studii o globální bezpečnosti skupina předních amerických špionážních analytiků. Důvodem je zpomalení globálního růstu ekonomiky, eroze poválečného uspořádání a antiglobalizační trendy, které podněcují nacionalismus.

Autory studie Globální trendy: paradoxy pokroku, o níž dnes informovala agentura Reuters, jsou členové americké Národní zpravodajské rady (NIC). Rada sdružuje přední americké zpravodajské analytiky a vydává dobrozdání na základě rozboru informací všech sedmnácti amerických špionážních služeb.

Globalizace a technický pokrok podle studie NIC zbavily chudoby miliardy lidí. Obohatily ale zároveň ty nejbohatší, „vyprázdnily“ západní střední třídu a vyvolaly proti globalizaci odpor. Dopady znásobila největší migrační vlna za sedm posledních desetiletí, která vyvolala nacionalistické, protielitářské impulsy.

Dokument NIC předpovídá světu pro nejbližší léta „temnou a těžkou budoucnost“, kterou bude charakterizovat sebevědomá agresivita Ruska a Číny, regionální konflikty, terorismus, větší majetková nerovnost, klimatické změny a stagnující hospodářský růst.

V příštích desetiletích bude podle NIC růst hrozba terorismu, malé skupiny útočníků budou využívat „nové technologie, nové myšlenky a nové vazby“. Nejistota ohledně chování USA, „zahleděnost“ Západu do sebe a oslabení standardů v oblasti lidských práv a předcházení konfliktům umožní Rusku a Číně, aby ohrozily americký vliv.

Tyto jevy sice nepřekročí hranici „horké války“, ale jejich důsledkem bude riziko chybných kalkulací. Rozdíly mezi zájmy a hodnotami jednotlivých států a snahy o regionální dominanci povedou k rozdělení světa na sféry vlivu. „Přehnané přesvědčení, že materiální síla udrží eskalaci pod kontrolou, zvýší riziko mezistátních konfliktů v míře nevídané od dob studené války,“ uvádí studie.

Paradoxem podle autorů je, že tytéž trendy, které svět v blízké budoucnosti ohrozí, vytvoří zároveň předpoklady pro nalezení příznivějších východisek v delším horizontu. „Vlády, společenství, skupiny a jednotlivci budou mít možnost rozhodovat způsobem, který může přinést nadějnější a bezpečnější budoucnost,“ konstatuje dokument.

Mezi trendy, které budou svět formovat, řadí NIC snižování počtu obyvatel produktivního věku ve vyspělých státech a rozšiřování stejné skupiny lidí v chudších zemích, zpomalení hospodářského růstu a ztížené podmínky vládnutí. Jevy jako globální oteplování, degradace životního prostředí a zdravotnická rizika budou vyžadovat kolektivní akci, které bude ale stále obtížnější dosáhnout, soudí studie.

Newsletter