AMSP ČR: Vyzýváme rozvážkové a stravenkové firmy, aby se podělily o své marže s restauracemi

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a její paltforma Moje restaurace reaguje na současnou neutěšenou situaci v gastronomických provozech vyvolanou vládními nařízeními souvisejícími s uzavřením provozů a vyzývá rozvážkové firmy a poskytovatele stravenek k solidárnosti.

„Současná situace v gastronomii je kritická. Tržby hospod a restaurací se za první pololetí propadly o 30 mld. korun. Proto jsme představili Národní program pro gastronomii, který pomůže restauracím jak v aktuální situaci, tak ve střednědobém horizontu,“ říká Luboš Kastner, garant projektu Moje restaurace AMSP ČR a spolumajitel skupiny Hospodska.

Potom, co jsme dosáhli naplnění většiny našich požadavků na záchranné nástroje pro gastronomii (mzdy, nájem) a aktivně jednáme i o dalších podporách, například odložení nutnosti hradit v této době bankám splátky úvěrů, zahajujeme též jednání s dalšími partnery, kteří mají možnosti pomoci gastronomům. Začneme jednat například se Svazem měst a obcí a jednotlivými kraji, aby mohla být kompenzace a podpora restauratérům realizována regionálně.

Obracíme se současně dnes na zástupce stravenkových a rozvážkových společností, aby pomohly gastronomům a podělily se s nimi o své současné marže. Zejména apelujeme na zástupce rozvážkových firem, kde 30% provize za rozvoz jídla nám v současné situaci nepřipadá přiměřená a adekvátní situaci. Samotní gastronomové se nemohou bránit, proto se stavíme na jejich stranu a žádáme, aby provozovatelé těchto služeb zvážili pomoc gastronomům. Obracíme se též na provozovatele nákupních portálů, kterým dramaticky v této situaci rostou prodeje a marže, jako jsou Rohlík.cz a Košík.cz, aby se v této těžké chvíli české gastronomie podělili o své provize, které mají z distribuce jídel našich restaurací.

Nadále pokračujeme v prosazování dalších bodů našeho programu, jako dočasné snížení DPH na stravovací služby na 5 % nebo legalizace spropitného. To jsou věci, které nám pomohou ve střednědobém horizontu. Rok 2021 nám ukáže, kolik restaurací dokáže přežít a zda se podaří český gastro segment zachránit. Jen pro představu, gastrosegment v roce 2019 vygeneroval 195 miliard Kč tržeb a bylo zde 150 000 zaměstnanců. I bez podzimního uzavření provozů byla za rok 2020 predikce propadu až 50 miliard Kč.

„Aby se gastro segment v roce 2021 alespoň přiblížil k tržbám z roku 2019, je potřeba realizovat podpůrná opatření a naopak nedělat ta, která by mohla tržby restauratérů snížit. Proto podporujeme i to, aby pro připravovaný stravovací paušál byla zajištěna účelovost, tedy že příspěvek zaměstnanců bude skutečně utracen za jídlo a nedojde tak k poklesu tržeb restaurací a kantýn,“ doplňuje Luboš Kastner.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na digitalizaci, rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní provozovny, malé restaurace, ženy v podnikání a podnikatele 55+

Newsletter