Arca Capital chce, aby insolvenční správce OKD doplnil další pohledávku

Společnost Arca Services, která patří do skupiny Arca Capital, je přesvědčena o tom, že na základě nadměrně vyplacených dividend v období od roku 2006 do roku 2012 došlo ze strany bývalých majitelů společnosti OKD k porušení péče řádného hospodáře. Arca Capital žádá, aby insolvenční správce OKD pohledávku, která tímto společnosti OKD vůči bývalým vlastníkům OKD vznikla, zařadil do majetkové podstaty dlužníka OKD. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Arca Capital upozornila na to, že OKD vygenerovala za období od 1.1.2006 do konce roku 2012 čistý zisk v celkové výši 34,7 mld. Kč. Na dividendách si za stejné období však společnost postupně rozdělila celkem
65,3 mld. Kč. Výše celkem vyplacených dividend představovala v daném období 188 procent dosaženého kumulovaného zisku, přičemž běžný výplatní poměr dividend se pohybuje v rámci odvětví uhlí a energetika mezi 40-80 % ročního zisku společnosti. Tím došlo ke značnému oslabení finanční stability OKD a podle názoru Arca Capital se jedná o hlavní důvod ekonomických potíží, kterými OKD v dnešní době prochází.

Skupina Arca Capital proto žádá, aby insolvenční správce OKD doplnil do majetkové podstaty OKD pohledávku vůči bývalým vlastníkům společnosti vzniklou nadměrnou výší vyplacených dividend. Zároveň požadujeme, aby správce vyzval statutární orgány OKD k předložení dokumentace týkající se rozhodování o vyplacené výši dividend za období od roku 2006 do roku 2012 a zahájil kroky vedoucí k vymožení způsobené škody. Nadměrnou částku vyplacené dividendy, která dle odhadu Arca Capital činí 40 mld. Kč, by měl bývalý vlastník OKD vrátit zpět do společnosti OKD.

Newsletter