Na amerických trzích se dnes z důvodu státního svátku neobchoduje. Absence amerických obchodníků se patrně projeví na nižší likviditě dolarového trhu. Měny regionu po ranním oslabení odmazávají ztráty. Nejvíce posiluje koruna, a to až k hranici 26,15 za euro, která dříve zafungovala jako support.

Arca Capital chce kvůli těžbě lithia svolat valnou hromadu EMH

Arca Capital zaslala otevřený dopis představenstvu European Metals Holdings (EMH) kvůli neuspokojivému vedení projektu Lithium Cínovec a požaduje svolání valné hromady společnosti. Arca Capital to oznámila v tiskové zprávě.

„Skupina Arca Capital, jeden z největších akcionářů společnosti European Metals Holdings (EMH), je znepokojena nad vývojem projektu těžby lithia na Cínovci v průběhu posledních měsíců. Arca jakožto aktivistický investor je nespokojena se způsobem vedení společnosti EMH a s přístupem jejích představitelů k českým státním orgánům a nedostatečnou komunikací směrem k akcionářům. Arca proto navrhuje svolání valné hromady společnosti v co nejkratším možném termínu v Praze, kdy považuje za vhodné hlasovat o změnách v představenstvu společnosti. Zároveň Arca požaduje, aby společnost EMH přesunula své sídlo do České republiky, a to jak za účelem eliminace nákladů a zefektivnění operativy, tak kvůli transparentnosti majetkové struktury společnosti,“ uvedl mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Arca Capital se stala v říjnu 2017 9. největším akcionářem společnosti European Metals Holdings se záměrem svůj 1,36% akciový podíl nadále významně navyšovat a aktivně se podílet na projektu těžby lithia na Cínovci. Arca pravidelně jednala se zástupci společnosti EMH a předávala vedení EMH doporučení k pokrokům v projektu, a to například z hlediska uzavření strategických partnerství, transparentnosti vlastnické struktury či na úrovni vedení PR kampaně a zefektivnění komunikace s českou vládou. Arca projekt těžby lithia na Cínovci od počátku ve velké míře podporovala, organizovala a uskutečnila také řadu jednání, a to jak s potenciálními obchodními partnery, tak i s českými státními orgány. Ačkoliv se představitelé EMH shodovali s našimi návrhy a s naší činností, z jejich strany jsme nezaznamenali dostatečnou aktivitu a úsilí směřující k dosažení pokroku v tomto projektu.

Arca upozornila na to, že jelikož v České republice dochází v průběhu posledních měsíců k zásadnímu zhoršování vnímání projektu těžby lithia, je nevyhnutelné, aby vedení společnosti EMH uskutečnilo kroky směřující k řešení této neuspokojivé geopolitické situace. Vyzýváme představenstvo a výkonné ředitele EMH, aby zahájili aktivní komunikaci s představiteli české vlády za účelem urovnání vztahů a nalezení společného řešení a vzájemné vyhovující alternativy projektu. Nezbytným postupem vedení EMH je také diskuze a jednání o podpoře projektu na úrovni Evropské unie.

„Požadujeme, aby vedení EMH řádně informovalo akcionáře společnosti o aktualizaci strategie a dalším postupu v projektu Cínovec Lithium, o výsledcích průzkumných činností a podrobných informacích o schvalovacích procesech pro povolení k těžbě včetně harmonogramu prací týkajících se schválení EIA. Vzhledem k našim obavám požadujeme také sdělení informací o skutečné potřebě vlastního kapitálu společnosti, o potřebách financování projektu a popisu rozpočtu projektu na následujících 12 měsíců. Zároveň vyžadujeme objasnění vyjednávání EMH s třetími stranami o strategickém partnerství,“ uvedla mluvčí.

Arca Capital navrhuje svolání valné hromady společnosti EMH v co nejkratším možném termínu (červenec/srpen 2018) za účelem projednání následujících bodů:

Volby představenstva společnosti EMH, kdy Arca navrhuje své kandidáty pro krizový management,
přesun sídla a výkonného řízení společnosti EMH z Austrálie do ČR (Praha),
diskuzi a hlasování o členství v Evropské bateriové alianci,
diskuzi a hlasování o vstupu vlastního kapitálu EMH či strategickém partnerství s výrobci baterií,
vypracování akčního plánu s harmonogramem činností a termíny pro další rozvoj v rámci strategických partnerství,
jednání o strategickém partnerství s vedením projektu Zinwald v Německu.

„Považujeme za zcela zásadní, aby došlo ke zprůhlednění majetkové struktury společnosti a přesun sídla vedení společnosti z Austrálie do Prahy, a to jak z hlediska eliminace nákladů, tak vzhledem k nezbytné potřebě aktivní a efektivní komunikace s českými orgány,“ dodala mluvčí.

Newsletter