Arca Capital chce prověřit hospodaření OKD v minulých letech

Skupina Arca Capital, která je věřitelem černouhelné společnosti OKD, požaduje ze strany věřitelského výboru OKD zajištění náležité ochrany společného zájmu věřitelů společnosti OKD. Se záměrem naplnění účelu insolvenčního řízení a dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů společnosti OKD, proto žádá členy věřitelského výboru OKD o náležitý dohled nad pokračující podnikatelskou činností OKD. Zároveň se dle zákona domáhá prověření, zda statutární orgány společnosti OKD při hospodaření v minulých letech nejednaly v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Newsletter