Arca Capital: Nájemníci OKD mají možnost uplatnit svá práva

Probíhající insolvenční řízení vůči společnosti RESIDOMO je nástrojem, jak zamezit vyvedení financí mimo tuto společnost a zabránit tak poškození jejích věřitelů, nájemníků bytů OKD. Pohledávky, kterými disponují nájemníci bytů OKD vůči společnosti RESIDOMO, vznikly na základě závazku privatizační smlouvy o přednostním právu nájemníků na odkup těchto bytů, který nebyl dodržen.

Věřitelé společnosti RESIDOMO, tedy nájemníci bytů OKD, se mohou k insolvenčnímu řízení přihlásit a uplatnit tím svůj nárok. Přihláškou k insolvenčnímu řízení se nájemníci bytů OKD stanou účastníky řízení, uplatní nárok na náhradu způsobené škody a navíc jim budou ušetřeny náklady spojené se soudním sporem.

Insolvenční řízení vůči společnosti RESIDOMO aktuálně probíhá a Arca připravuje odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Informujeme věřitele společnosti RESIDOMO, tedy nájemníky bytů OKD, o možnosti přihlásit se k probíhajícímu insolvenčnímu řízení, aby tak zabránili ukrácení na svých právech. V případě, že nájemníci bytů OKD budou mít zájem o podání přihlášky k insolvenčnímu řízení, kde mohou své nároky vzniklé nedodržením předkupního práva stanoveného v privatizační smlouvě uplatnit, mohou se na Arcu obrátit pro poskytnutí potřebných informací. Arca také uhradí veškeré s tím spojené náklady včetně potřebné součinnosti.

Přihláškou k insolvenčnímu řízení se nájemníci bytů OKD stanou účastníkem řízení, řádně uplatní nárok na náhradu způsobené škody a navíc jim budou ušetřeny náklady spojené se soudním sporem. Jelikož byl bytový fond prodán mimo skupinu OKD k datu 5.8.2015, v letošním roce uplyne dvouletá doba promlčení a tím možnost nájemníků bytů OKD získat svůj nárok. Nájemníci mají tedy nyní poslední šance k uplatnění tohoto nároku a právě podáním přihlášky k insolvenčnímu řízení se běh promlčecí doby zastaví.  

Newsletter