Arca Capital vyzvala akcionáře Am Trust ke svolání VH

Skupina Arca Capital, která je minoritním akcionářem společnosti Am Trust Financial, vyzvala akcionáře Am Trust ke svolání valné hormady za účelem zvýšení akcionářské hodnoty společnosti. Jde o dlouhodobou investici, kde Arca disponuje více než 1% podílem této společnosti. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Dodala, že ačkoliv je společnost Am Trust na základně výsledků důkladné analýzy, kterou si Arca nechala vyhotovit, zdravou firmou s pozitivním cash flow, hodnota jejích akcií klesla od počátku letošního roku téměř o 50 %. Arca definuje několik faktorů, jejichž kombinace mohla způsobit tento rapidní pokles akcií, a není spokojena s jednáním managementu společnosti Am Trust. Činnost vedení společnosti může být jednou z hlavních příčin snížení hodnoty jejích akcií.

Možné příčiny prudkého poklesu hodnoty akcií Am Trust dle Arca Capital:

  • Zpožděné oznámení výsledků za rok 2016 akcionářům (Společnost Am Trust byla nucena odložit zveřejnění výsledků za rok 2016 hned dvakrát, což se projevilo poklesem akcií)

  • Pokles provozních marží (Ačkoliv prodej Am Trust roste, tento růst se společnosti nedaří přeměnit na zisk)

  • Nedostatek informací ze strany managementu Am Trust (Management by měl zlepšit prezentaci a způsob poskytování informací akcionářům a investorům. Nejistotu způsobuje vyšetřování FBI a úřadu SEC, jelikož přesné výsledky vyšetřování a jejich dopad na společnost nejsou známy)

  • Úzký vztah se zástupci zajišťoven (Dlouhodobé úzké vztahy rodiny Karfunkels, zakládajícího akcionáře Am Trust, se zajišťovnami Maiden Holdings a ACP Re, přináší značnou zranitelnost budoucím zhodnocením akcií a vystavují akcionáře vážnému riziku přerušení provozu)

Arca proto v rámci ochrany své investice oslovila všechny významné akcionáře společnosti Am Trust za účelem informovat je o nestandardních krocích managementu této společnosti a zároveň oslovit akcionáře s návrhem na svolání mimořádné valné hromady v New Yorku.

Na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti Am Trust navrhuje skupina Arca Capital z pozice minoritního akcionáře této společnosti projednat několik stěžejních bodů, které mohou mít zásadní vliv na zvýšení akcionářské hodnoty společnost Am Trust. Arca navrhuje, aby byli akcionáři společnosti Am Trust průběžně podrobně informováni o provozu této společnosti, jelikož současný stav prezentace společnosti ze strany managementu je nedostatečný. Dále je třeba dle Arcy realizovat podrobnou analýzu manažerských kroků společnosti za účelem dosažení lepšího výkonu. Arca zároveň navrhuje zvolení nových členů představenstva, kteří budou společnost Am Trust lépe zastupovat – zde Arca navrhuje svého zástupce.

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter