Arca Capital vyzvala likvidátora NWR k náhradě škody

Skupina Arca Capital z pozice akcionáře firmy NWR směřovala dne 24. února v souvislosti s aktuálně probíhající likvidací společnosti NWR výzvu na jejího likvidátora, společnost Duff & Phelps. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Arca v dopise adresovaném zástupcům společnosti Duff & Phelps, která jakožto likvidátor nese zodpovědnost za řádný průběh likvidace společnosti NWR, požaduje řádné prošetření nestandartních kroků týkajících se hospodaření společnosti OKD i její mateřské NWR.

Hanáková uvedla, že Arca se domáhá dosažení náhrady škody v řádu desítek miliard korun, která byla způsobena účelovým provedením finančních operací, které byly činěny v rozporu s péčí řádného hospodáře. Jedná se například o nadměrnou výši vyplacených dividend, značně nevýhodné přefinancování bankovních úvěrů společnosti OKD nebo účelové nadhodnocení zásob uhlí při IPO NWR.

„Neodborný způsob hospodaření, kterého se bývalý management NWR a OKD dopustil, představuje znaky nejen neetického a nemorálního, ale především trestněprávního jednání. Arca proto vyžaduje, aby likvidátor na základě indicií, které mu byly z naší strany dodány, zmíněné kroky prošetřil a směřoval příslušné žaloby na osoby, které jsou za způsobené škody odpovědné,“ uvedla mluvčí.

Newsletter