Dolar začíná nový týden pod tlakem. Dolarový index oslabuje směrem k hranici 90 bodů, euro mírně sílí nad 1,2170 EURUSD. Procyklické měny profitují z tlaků na slabší dolar. Silnější by měly otevřít i měny regionu, včetně koruny pod 26,10 za euro.

Arca žádá o podporu kvůli zvýhodněnému polskému uhlí

Skupina Arca Capital slovenského investora Pavola Krúpy vyzvala černouhelnou společnost OKD a jejího insolvenčního správce, aby se v zájmu společnosti OKD připojili ke stížnosti, kterou Arca podala k Evropské komisi. Arca vybídla vybrané zástupce vlády, aby tuto aktivitu podpořili.

„Tato stížnost byla k Evropské komisi směřována z důvodu neoprávněných zvýhodnění polských státních dolů, na jejichž základě dochází k narušení řádné hospodářské soutěže a značnému znevýhodnění společnosti OKD. Arca také OKD a jejího insolvenčního správce vyzvala, aby v této věci zvážili návaznou komunikaci vůči Evropské komisi i polské vládě,“ uvedla mluvčí Arca Capital Barbroa Hanáková.

Nedovolené veřejné podpory se týkají společností Kompania Węglowa, Spółka Restrukturyzacji Kopalń (JSA) a Polska Grupa Górnicza.

Zastavení nedovolené polské státní podpory a její navrácení může dle Arca Capital významně přispět
ke stabilizaci a budoucímu řádnému fungování společnosti OKD a napomoci předejít negativním sociálním důsledkům v případě, že by se OKD nepodařilo revitalizovat. Zároveň tak lze ušetřit finanční prostředky daňových poplatníků jako náklady na sanace dolů, které se mohou pohybovat ve výši až několika miliard.

Tato aktivita má také vliv na realizaci reorganizačního plánu OKD a může zajistit OKD lepší pozici pro vyjednávání o strategickém partnerovi, jehož dle svých prohlášení hledá. Proto považuje Arca za velmi důležité, aby byla obsahu stížnosti věnována dostatečná pozornost a podpora jak ze strany vlády, tak společnosti OKD i jejího insolvenčního správce.

Zmíněnou stížnost podala společnost Arca Capital Bohemia, patřící do skupiny Arca Capital, generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise 31. října. Důvodem stížnosti je série protiprávních veřejných podpor, které Polsko v nedávné době poskytlo státem vlastněným výrobcům černého uhlí sídlícím na svém území. Tyto protiprávní subvence zásadním způsobem poškozují konkurenceschopnost společnosti OKD na polském i českém trhu. Vedou proto ke snižování poptávky po uhlí společnosti OKD i cen jejího uhlí. Evropská komise by měla rozhodnout o tom, že je jednání polské vlády protiprávní a vymáhat tyto subvence zpět od příjemců.

Newsletter