Bank of England plánuje zahájit proces snižování objemu držených aktiv prostřednictvím ukončení reinvestic prostředků plynoucích z aktiv před splatností, jakmile se hlavní sazba dostane na 0,5 % a bude-li to vzhledem ekonomické situaci vhodné

Newsletter