Bank of Japan: Jestliže budeme v budoucnu opět akomodovat měnovou politiku, vše budeme komunikovat s předstihem, abychom tak eliminovali případné negativní dopady

Newsletter