Bank of Japan: Větší flexibilita cílování výnosové křivky je nezbytná, jestliže umožníme pohyb výnosu desetiletého dluhopisu v širším pásmu okolo cíle, pomohlo by to stabilizovat finanční systém, celkový dopad na ekonomiky by ale byl omezený

Newsletter