Barkin (Fed): Míra nezaměstnanosti aktuálně není dobrým měřítkem toho, v jaké situaci se americká ekonomika nachází, největší problém je míra participace, která byla silně zasažena, i tak očekávám, že si trh práce letos projde výrazným posunem

Newsletter