BCV solutions: Díky implementaci CzechIdM došlo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze k zefektivnění i automatizaci interních procesů

Popis problému? Všeobecná fakultní nemocnice v Praze před nasazením nového IdM řešení musela manuálně spravovat 6 000 uživatelů, což bylo z časového hlediska pro IT oddělení velmi náročné. Řešení se ujala společnost BCV solutions, expert na správu účtů v IT.

Dále VFN v Praze musela složitě získávat podklady pro IT audit (zákon o kybernetické bezpečnosti, NÚKIB). Zároveň měla velké množství heterogenních systémů a různé procesy pro přidělování přístupů, taktéž ji hrozilo kvůli náročnosti správy v několika informačních systémech tzv. riziko “mrtvých duší”. Bylo nutné provést migraci z řešení Oracle Identity Manager, protože skončila podpora produktu a nebyla možnost rozvoje nasazeného řešení, které postupně nevyhovovalo provozu.

Popis řešení a výsledek?

Správa identit byla přenesena na jednotlivá oddělení. Nyní tvorba přístupových práv, licencí a účtů probíhá automaticky, prostřednictvím CzechIdM od BCV solutions. Ten pomáhá s unifikací procesů, kdy má každý proces definovaný průběh i výsledek. Zároveň CzechIdM pomáhá se zapomenutými hesly. Nově seastavení provádí přes webové rozhraní dostupné odkudkoliv a taktéž pomáhá spravovat externí uživatele. CzechIdM tvoří centrální bod pro objednávky a správu, certifikáty eldentity. Díky novému řešení proběhla automatizace odchodů pracovníků, zefektivnil se nákup nových licencí a usnadnilo se uvolnění těch použitých. Zároveň je v rámci IT auditu jednoduchá dohledatelnost a doložitelnost provedených operací.

Spolupráci s BCV solutions hodnotím velmi kladně, protože vždy přišli s návrhem řešení a byl na ně spoleh. Co jsme si domluvili to platilo,podotýká s úsměvem vedoucí IT ve VFN, Michal Kocan.

Nově nasazené CzechIdM spravuje 9119 identit a 11739 pracovních úvazků (pozn. počet je větší, než počet identit, protože pracovník může mít více úvazků). Počet spravovaných účtů v různých systémech činí 51869 a počet operací spojených s nástupem nebo odchodem pracovníků se ročně pohybuje okolo 1131.

Dále počet úprav údajů u spravovaných identit ročně čítá 3501 a počet změn pracovního zařazení nebo přístupu k různým zdrojům 31224. Počet změn přiřazení do skupin se ročně pohybuje na 43015 a závěrem počet přihlášení uživatelů v samoobslužné aplikaci pro změnu nebo znovuvytvoření hesla ročně čítá pak 3857.

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, VFN v Praze, je jedna z největších fakultních nemocnic v ČR. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou péči ambulantní i lůžkovou dětem i dospělým pacientům. Zajišťuje komplexní lékárenskou péči na pracovištích společných s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a vytváří širokou základnu pro diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči, výuku, vědu a výzkum. Spolupracuje s mnoha dalšími vzdělávacími institucemi z celé ČR.

O BCV solutions

BCV solutions je expert na správu účtů v IT. Pomáhá organizacím zlepšit správu účtů včetně jejich práv a k tomu využívá vlastní řešení ChechIdM https://www.czechidm.com/. CzechIdM spravuje organizacím přes 5 milionů účtů v České republice. CzechIdm šetří čas a peníze. BCV solutions je ryze česká společnost působící od roku 2008. Více informací získáte na webu https://www.bcvsolutions.eu/.

Odvětví: zdravotnictví

Zákazník: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Cíl: zabezpečit data, automatizace procesů zrychlení a zjednodušení procesů

Využitá služba: implementace CzechIdM

Newsletter