Bělobrádek: Izrael je ve vědě pro ČR inspirací, ale i my máme co nabídnout

O možnostech dalšího rozvoje vzájemné spolupráce ve vědní oblasti včera jednal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se svým izraelským rezortním kolegou Ofirem Akunisem. Vzájemná spolupráce se v současné době soustřeďuje především na vyspělé technologické obory a přírodní vědy, potenciál obě strany vidí i v oblasti humanitních věd.

Izraelská delegace zamířila do tří špičkových vědeckých center. Konkrétně do dolnobřežanského laserového centra ELI Beamlines, dále do Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd a návštěvu zakončila v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (ČIIRK) Českého vysokého učení technického.

„Izrael je pro nás ve vědeckovýzkumné oblasti velkou inspirací a navázané vztahy považuji za nejlepší v historii obou zemí. S ministrem Akunisem jsme se bavili o dalším rozšíření spolupráce především v biotechnologiích, robotice nebo kybernetice. Izraelci ale mají zájem také o sektor automotive, genomiku rostlin nebo nanotechnologie, kde nás uznávají jako světovou velmoc. A velký potenciál mají například projekty vodohospodářské. My se od nich můžeme učit jak technologie a výsledky výzkumu a vývoje převádět do komerční praxe, jak podporovat aplikovaný výzkum,“uvedl Bělobrádek.

Newsletter