Běžci z Ministerstva spravedlnosti utíkali předsudkům

Pražská Stromovka patřila běžcům. V úterý 25. června se na 600 běžců zúčastnilo čtvrtého ročníku Běhu se žlutou stužkou, jehož motto znělo: Uteč předsudkům. Mezi závodníky bylo 50 odsouzených a 30 lidí po výkonu trestu a na start se postavilo také 8 štafet složených z 32 zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti. Štafetový závod na podporu odsouzených se konal v rámci akce O2 Pražská štafeta.

„Tento projekt spojuje zdánlivě neslučitelné. Běhu se zúčastnila pestrá skladba lidí: odsouzení i bývalí odsouzení, zaměstnanci justičních složek a Ministerstva spravedlnosti, zástupci neziskových organizaci a řady dalších společností. A mám radost, že rok od roku se do akce zapojuje více lidí. Pomáhá to zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice vězeňství.“

Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí a tím přispívat k prevenci kriminality. Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba ČR a agentura RunCzech. Ministerstvo spravedlnosti akci zaštiťuje. 

Newsletter