Běžný účet platební bilance skončil v neobvyklém přebytku

Běžný účet platební bilance, která zahrnuje veškeré ekonomické transakce domácí ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí přebytkem tří miliard korun. Ve druhém kvartále bilance obvykle propadá do schodku, loni to bylo 29 miliard korun. V prvním čtvrtletí byl účet v přebytku 92,7 miliardy korun, čili v součtu za pololetí je bilance aktivní. Vyplývá to z dnešních informací České národní banky.

Čísla potvrzují dřívější očekávání ekonomů, že platební bilance ČR má i letos našlápnuto k výraznému přebytku. Loni skončila poprvé v historii země přebytkem 26,1 miliardy korun.

Kovanda: Platební bilance odhaluje pevné základy ekonomiky

Kladný výsledek platební bilance představuje 1,5 procenta HDP. Přebytek obchodu se zbožím a službami vykázal ve druhém kvartále přebytek téměř 84 miliard korun. Meziroční růst o 0,6 miliardy korun souvisel především s růstem přebytku bilance služeb o šest miliard korun. Samotná obchodní bilance se zbožím se vlivem růstu dovozu zhoršila o 5,4 miliardy korun.

Finanční účet vykázal čistý odliv finančních zdrojů do zahraničí ve výši 62,4 miliardy korun. V přímých investicích představoval odliv prostředků z Česka 4,2 miliardy korun, rovněž portfoliové investice vykázaly odliv zdrojů do zahraničí za 34,8 miliardy korun. Tuzemští investoři nakupovali zahraniční dluhové a majetkové cenné papíry v rozsahu 23,4 miliardy korun. Portfoliové investice do tuzemských cenných papírů se snížily o 11,4 miliardy korun.

 

Čtvrtletní platební bilance ČR (vybrané položky, v miliardách Kč):

Položka 2. čtvrtletí 2015 1. čtvrtletí 2015
Běžný účet 3,082 92,728
– zboží a služby 83,978 98,055
– prvotní důchody -77,571 -19,091
– druhotné důchody -3,325 13,764
Kapitálový účet 52,623 30,725
Finanční účet 62,432 112,198
– přímé investice 4,194 -2,497
– portfoliové investice 34,764 13,794

Zdroj ČNB

Newsletter