Béžová kniha Fedu: Mírný růst a dopady cel

Americký Fed dnes zveřejnil Béžovou knihu. Ta ukázala, že 12 distriktů souhrnně v době od září do poloviny října reportovalo relativně nízký až mírný ekonomický růst. Některé firmy, především ty průmyslové, se dle dokumentu potýkají s nárůstem nákladů (např. za surové materiály jako hliník), což dávají za vinu zavádění cel. Tento fakt se poté projevuje ve vyšších výrobních cenách. Celkově se však inflační tlaky nejeví jako jakkoli silné. Mnohé podniky mají rovněž problémy nalézt kvalifikovanou pracovní sílu, což se ve výsledku projevuje v mírném růstu mezd, případně v zavádění alternativních kompenzací.

Newsletter