Dolar před dnešním zasedáním Fedu navyšuje zisky a proti euru se posouvá zpět pod hranici 1,1800 EURUSD. Komentář viceguvernéra ČNB Nidetzkého o relativně rychlém zvyšování sazeb podpořil korunu. Kurz zpevnil pod 25,65 za euro.

Bilanční suma ČNB ke konci října vzrostla na 1,559 bilionu Kč

Bilanční suma České národní banky ke konci října vzrostla proti předchozí dekádě o víc než osm miliard na 1,559 bilionu korun. Množství peněz v oběhu se zvýšilo o 55 milionů na 496,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila centrální banka na svých internetových stránkách.

 

Dekádní bilance ČNB (v milionech Kč):

AKTIVA k 31. říjnu 2015 rozdíl proti minulé dekádě
Zlato 616 0
Pohledávky vůči MMF 60.336 323
Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů 1,488.086 7467
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 75.502 -28.831
Cenné papíry 1,323.395 -14.639
Ostatní pohledávky vůči zahraničí 89.189 50.937
Pohledávky vůči tuzemským bankám 0 0
Pohledávky vůči státu 0 0
Hmotný a nehmotný majetek 3619 -19
Ostatní aktiva 6412 270
Ostatní finanční aktiva 4670 37
Oceňovací rozdíly 832 189
Ostatní 910 44
Aktiva celkem 1,559.069 8041
PASIVA    
Bankovky a mince v oběhu 496.702 55
Závazky vůči MMF 48.737 227
Závazky vůči zahraničí 23.433 -1282
Přijaté úvěry ze zahraničí 9335 -38
Ostatní závazky vůči zahraničí 14.098 -1244
Závazky vůči tuzemským bankám 954.251 -1157
Přijaté úvěry 314.200 -38.000
Povinné minimální rezervy 78.842 9847
Ostatní závazky vůči bankám 561.209 26.996
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 1806 -92
Ostatní pasiva 12.027 484
Rezervy 282 3
Základní kapitál a rezervní fondy 15.561 0
Oceňovací rozdíly 11.670 -32
Zisk nebo ztráta z předchozích období 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období -5400 9835
Pasiva celkem 1,559.069 8041

Zdroj: ČNB

Newsletter