Bilanční suma ČNB ke konci října vzrostla na 1,559 bilionu Kč

Bilanční suma České národní banky ke konci října vzrostla proti předchozí dekádě o víc než osm miliard na 1,559 bilionu korun. Množství peněz v oběhu se zvýšilo o 55 milionů na 496,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila centrální banka na svých internetových stránkách.

 

Dekádní bilance ČNB (v milionech Kč):

AKTIVA k 31. říjnu 2015 rozdíl proti minulé dekádě
Zlato 616 0
Pohledávky vůči MMF 60.336 323
Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů 1,488.086 7467
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 75.502 -28.831
Cenné papíry 1,323.395 -14.639
Ostatní pohledávky vůči zahraničí 89.189 50.937
Pohledávky vůči tuzemským bankám 0 0
Pohledávky vůči státu 0 0
Hmotný a nehmotný majetek 3619 -19
Ostatní aktiva 6412 270
Ostatní finanční aktiva 4670 37
Oceňovací rozdíly 832 189
Ostatní 910 44
Aktiva celkem 1,559.069 8041
PASIVA    
Bankovky a mince v oběhu 496.702 55
Závazky vůči MMF 48.737 227
Závazky vůči zahraničí 23.433 -1282
Přijaté úvěry ze zahraničí 9335 -38
Ostatní závazky vůči zahraničí 14.098 -1244
Závazky vůči tuzemským bankám 954.251 -1157
Přijaté úvěry 314.200 -38.000
Povinné minimální rezervy 78.842 9847
Ostatní závazky vůči bankám 561.209 26.996
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 1806 -92
Ostatní pasiva 12.027 484
Rezervy 282 3
Základní kapitál a rezervní fondy 15.561 0
Oceňovací rozdíly 11.670 -32
Zisk nebo ztráta z předchozích období 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období -5400 9835
Pasiva celkem 1,559.069 8041

Zdroj: ČNB

Newsletter