Boj o stravenky: Zaměstnavatelé i odboráři jsou proti plošnému zrušení

Zaměstnavatelé i odboráři považují stravenky za důležitý benefit pro pracovníky firem a jsou proti jejich plošnému zrušení. Polovina restaurací, které stravenky přijímají, by přitom podle průzkumu mezi členy Asociace hotelů a restaurací (AHR) byla pro jejich zrušení a nahrazení jinou formou zaměstnaneckého benefitu.

„Stravenky jsou pro většinu průmyslových a dopravních firem součástí jejich zaměstnanecké politiky. Většina firem by od stravenek nerada upouštěla. Zejména v době nedostatku pracovníků jsou benefity stále výrazněji využívány pro udržení a získání nových zaměstnanců,“ řekl dnes ČTK mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Milan Mostýn.

Českomoravská konfederace odborových svazů považuje stravenky za nejvýznamnější zaměstnanecký benefit. Umožňuje zaměstnavatelům, kteří nemohou provozovat vlastní stravovací zařízení a kterých je většina, přispět zaměstnancům na zajištění teplé stravy během výkonu práce. Současný problém, který vznikl kolem stravenek ohledně marží pro stravenkové firmy, vidí jako zbytečný. Marže jednotlivých stravenkových firem jsou dosti odlišné, takže je podle ní na zaměstnavatelích i restauracích, které bude případně preferovat. Proto konfederace nevidí nyní účelné tento systém nahrazovat jiným.

Svaz průmyslu dlouhodobě sleduje vývoj struktury benefitů ve svých členských firmách. Přestože zájem o stravenky se v posledních letech mírně snížil, stále je to jeden z nejvyužívanějších zaměstnaneckých benefitů. Počet průmyslových a dopravních firem, které nabízejí zaměstnancům stravenky, se pohybuje kolem 72 procent. Před čtyřmi až pěti lety stravenky poskytovalo až 84 procent firem.

Podle průzkumu AHR se 71 procent restaurací neobává výraznější ztráty tržeb, pokud by stravenky byly nahrazeny jinou formou daňově zvýhodněného příspěvku pro stravování zaměstnanců. „Stravenky postupně ztrácejí na svém původním významu a jsou zneužívány pro jiné účely, než za jakými jsou vydávány,“ uvedl prezident AHR Václav Stárek.

Zhruba 60 procent restaurací by pak bylo pro zpřísnění podmínek využití stravenek, tedy zúžení jejich platnosti jen na odběr jídla v rámci veřejného stravování. Snahu o omezení údajného zneužívání stravenek podpořila i Asociace provozovatelů poukázkových systémů, která sdružuje vydavatele jídelních kuponů. Podle ní výsledky ankety mezi restauratéry neodpovídají předchozím studiím. Poukázala přitom na průzkum, který pro ni v roce 2014 uskutečnila PPM Factum. Podle něho by 53 procent uživatelů stravenek zcela přestalo chodit na obědy nebo by je omezilo v případě zrušení podpory zaměstnaneckého stravování.

Newsletter