Bostic (Fed): Dokud bude pandemie narušovat ekonomický vývoj, budeme žít v nejistotě, trajektorie obnovy ale i tak solidní a ekonomika je cestě k plnému ozdravení, s tím bude také korespondovat napřímení americké výnosové křivky

Newsletter