Bostic (Fed): Jádrová inflace je nepochybně vyšší, než je inflační cíl na 2 %, dlouhodobá inflační očekávání se ale zatím nezdají být ohrožena posunem k vyšším hodnotám, i tak je budeme pečlivě sledovat

Newsletter