Bostic (Fed): Nejsem nijak znepokojen nárůstem desetiletých výnosů, nejde o nic, na co by musel Fed reagovat, jakýkoliv změny nákupů aktiv by vyžadovala pohyb míry nezaměstnanosti, inflace a kontrolu viru, vzhledem k danému výhledu je ve hře možnosti snížení nákupů aktiv během letošního roku

Newsletter