Časové mezery v životopise. Jak je vysvětlit?

Důvodů pro kariérní pauzu může být mnoho. Chcete se věnovat rodině, studiu, cestování anebo si práci právě hledáte. Nebo třeba procházíte nechtěnou pracovní přestávkou z důvodu propouštění.

Časové mezery v životopisech se zkrátka vyskytují. Možná jste se také ocitli v situaci, kdy jste byli požádáni o jejich vysvětlení a nebyli jste si jisti, do jakých podrobností je dobré zajít. Pokud budete vědět, jak je správně vysvětlit na pracovním pohovoru, získáte větší jistotu projevu i přirozené sebevědomí.

Než se podíváme na sedm nejběžnějších mezer v životopisu a na to, jak je vysvětlit, Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays připomíná několik zásad, které byste při jejich vysvětlování měli mít stále na paměti:

  • Pokud začnete kariérní pauzu vysvětlovat, buďte struční. Nezacházejte do přílišných a zbytečných detailů vašich kariérních mezer. Buďte však otevření a upřímní.
  • Nezapomeňte zdůraznit, co bylo náplní vaší práce na poslední pozici a proč si myslíte, že tato nová pracovní příležitost je pro vás ta pravá.
  • Pokud budete dotázáni, čemu jste se během pracovní pauzy věnovali, zaměřte se na produktivní a proaktivní činnosti, jako je například studium, dobrovolnické aktivity, jazykové či jiné kurzy. Zmiňte i dovednosti, které se vám takto podařilo získat.
  • Buďte pozitivní, projevujte adekvátní nadšení a za kariérní pauzu se neomlouvejte.

Sedm nejběžnějších důvodů pro kariérní mezery ve vašich životopisech

Dlouhodobá nemoc

V tomto případě není třeba poskytovat žádné specifické detaily dané nemoci. Vysvětlete, jak jste trávili svůj volný čas – například zda jste měli možnost naučit se nějaké nové dovednosti nebo sledovat nejnovější trendy a novinky ve vašem odvětví. Dokažte, že jste připraveni se vrátit zpět do pracovního procesu a zdůrazněte, proč si myslíte, že pozice, o kterou se ucházíte je pro vás ta pravá. Formulujte své odpovědi například: „Cítil jsem, že není možné pokračovat ve své předchozí pozici kvůli opakujícím se zdravotním komplikacím. Tyto zdravotní potíže se mi však podařilo vyřešit a cítím se připraven tuto roli převzít. Je to pozice, kde mohu využít své dosavadní zkušenosti a dovednosti a dává mi příležitost přinášet hodnotu a dále se rozvíjet.“

Péče o blízké

Opět, není třeba se zde zabývat podrobnostmi o konkrétní podobě a důvodech péče. Jasně zdůrazněte, že se příbuzný již zotavil nebo že jste našli někoho, kdo se o něj postará. Vysvětlete, že jste připraveni znovu vstoupit do pracovního procesu, a proč vám tato role přijde zajímavá. Odpovědět můžete třeba takto: „Musela jsem opustit předchozí zaměstnání, abych se postarala o člena rodiny v tíživé životní situaci. Tomu jsem se věnovala v posledním roce. S mými sourozenci jsme nyní najali pečovatele na plný úvazek, tudíž jsem se vrátila k hledání zaměstnání. Hledám roli v inovativní společnosti, která mi umožní stavět na mých stávajících schopnostech vedoucího týmu. Myslím si, že tato příležitost se dokonale shoduje s mými dosavadními zkušenostmi.“

Propuštění z důvodu nadbytečnosti

Stručně vysvětlete, že vaše předchozí role byla zrušena a proč – například kvůli rozpočtovým škrtům nebo restrukturalizaci. Uveďte několik příkladů vašeho silného pracovního nasazení nebo úspěchů, kterých jste dosáhli v předešlém zaměstnání. Věnujte více času vysvětlení toho, jak jste trávili svůj čas po ukončení pracovního poměru a proč si myslíte, že pozice, o kterou se ucházíte, vám padne jako ulitá. Příklad odpovědi: „Můj předchozí zaměstnavatel musel provést řadu rozpočtových škrtů, v důsledku čehož byla moje pozice zrušena. Jsem však hrdý na to, čeho jsem dosáhl ve své roli. Hodně jsem přemýšlel o tom, co očekávám od své další role. V průběhu hledání nového uplatnění jsem nadále sledoval aktuality a trendy v oboru a pracoval jsem na zlepšení jazykových dovedností. Pozice ve vaší společnosti mě upoutala zejména tím, že se jedná o příležitost, kde budu moci stavět na svých dosavadních dovednostech, řídit tým a přispívat k dobrým výsledkům firmy.“

Cestování

Zaměřte se na důvody, proč jste se rozhodli začít cestovat, zdůrazněte své úsilí o osobní rozvoj, zvýšení kulturního povědomí a získání nové životní perspektivy. Jasně uveďte, že nyní jste připraveni se navrátit do pracovního nasazení. Vysvětlete, proč jste z této konkrétní pracovní příležitosti nadšení. Příklad odpovědi: „Vzala jsem si šest měsíců volna, které jsem strávila cestováním po Thajsku a Vietnamu, abych poznala nové kultury a získala nový životní nadhled. Toho se mi podařilo dosáhnout, a zároveň jsem také získala několik nedocenitelných životních zkušeností. Nyní jsem připravena soustředit se na další pracovní výzvy. Na vaší společnosti mě především zaujal Váš přístup k osobnímu a profesnímu rozvoji zaměstnanců.“

Hledání nové práce

Někdy se stane, že novou pozici hledáte déle, než jste původně zamýšleli. V tom případě popište, jak jste aktivně hledali nové zaměstnání – které zdroje a jakým způsobem jste využili. Ukažte, jak jste využili tento čas k sebevzdělávání a studování aktuálních trendů v oboru. Uveďte, proč si myslíte, že tato pozice je pro vás vhodná – ukažte, že hledáte konkrétní roli, ne jen „nějakou práci“. Příklad odpovědi: „Okamžitě po ukončení mé dočasné role před šesti měsíci, jsem začal hledat nové zaměstnání a hledal jsem pozici, která by mi umožnila pokračovat v mé kariéře, rozvíjela moje dosavadní schopnosti.  Již jsem několik pohovorů absolvoval, ale zatím jsem nenašel tu pravou pracovní pozici. Zejména se zajímám o příležitosti, které by mi tato role mohla nabídnout, například X, Y, Z.“

Péče o děti

Vysvětlete, proč jste upřednostnili trávit svůj čas s rodinou a dětmi než v pracovním prostředí. Věnujte pozornost vysvětlení toho, proč se nyní cítíte připraveni vrátit se do práce a co vás motivuje. Vysvětlete podrobně, proč si myslíte, že je pro vás tato pozice vhodná. Příklad odpovědi: „Nedávno jsem se stal otcem a musel jsem upřednostnit svou rodinu a výchovu svého syna. Proto jsem odešel ze svého posledního zaměstnání. Nyní jsem připraven znovu vstoupit do pracovního prostředí a přijmout další výzvu, abych co nejlépe podpořil svůj osobní a profesní růst.“

Návrat ke vzdělávání

Vysvětlete, proč jste se rozhodli vrátit ke vzdělávání – například uveďte konkrétní dovednosti, které jste si chtěli osvojit nebo kvalifikaci, kterou jste chtěli získat.Zdůrazněte, že jste se věnovali osobnímu rozvoji a že vaše nově získané dovednosti by v této roli mohly být užitečné.

Příklad odpovědi: „Zjistila jsem, že mám kvalifikační mezeru a tak jsem se rozhodla vrátit ke vzdělání a věřím, že toto studium bude ku prospěchu mé další kariéry. Nyní jsem kurz dokončila a hledám nové pracovní místo, ve kterém mohu tyto nové dovednosti využít. Myslím, že bych mohla být vhodnou kandidátkou na tuto pozici, jelikož bych mohla přidat skutečnou hodnotu a odbornost.“

„Mějte na paměti, že se nemusíte stydět za kariérní mezery ve vašem životopise.  Mezery nejsou něco, co byste měli skrývat před potencionálním zaměstnavatelem.  Takže pokud vás někdo během pohovoru požádá o vysvětlení kariérní pauzy, odpovězte upřímně a sebevědomě a uveďte konkrétní příklady toho, jak jste aktivně využili svůj čas. A co je důležité, proč vás zajímá tato konkrétní pozice,“ řekl Ladislav Kučera z Hays.

Newsletter