ČAV: Reakce na schválené změny v exekucích a insolvencích

Sněmovna včera v souvislosti s koronavirovou pandemií schválila několik změn v oblasti exekucí a insolvencí. Server Roklen24 přináší reakci Pavla Staňka, prezidenta České asociace věřitelů:

Změny na ochranu dlužníků, které dnes schválila poslanecká sněmovna, nejsou pro věřitele příznivé, neboť omezují vymahatelnost jejich práv. S přihlédnutím k aktuální situaci a k ostatním návrhům, které byly původně zvažovány, je však možné větší část z nich vnímat jako určitý akceptovatelný kompromis.

Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekaně ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečně dostaly do problémů kvůli pandemii, a z tohoto pohledu ho lze v rámci možností považovat za relativně přijatelné.

K pozastavení výkonu mobiliárních exekucí a dražeb exekutoři sami dobrovolně přistoupili již před několika týdny, což bylo určitě správné. Schválená legislativní úprava je v tomto směru prakticky již pouhým potvrzením aktuálního stavu.

S čím naopak z pohledu věřitelů nelze souhlasit, je zvýšení minimální hodnoty dluhu, pro který by v budoucnu bylo možné exekučně vydražit dlužníkovu nemovitost, ze stávajících 30 000 na 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až posledním způsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů.
Za nevhodné považujeme také omezení možnosti srážek z dlužníkova účtu, a to tím spíš, že dané omezení by mělo platit nikoliv po dobu nouzového stavu, ale až do konce roku.

Newsletter