ČBA: Češi jsou zodpovědní a své osobní údaje si chrání

V průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) 89 % Čechů potvrzuje, že právě banka je subjektem, o kterém si lidé myslí, že nejlépe před zneužitím zabezpečí jejich osobní data o financích. Z průzkumu vyplývá, že rychlost poskytovaných služeb nesmí být na úkor bezpečnosti ochrany citlivých dat. Při implementaci nové evropské směrnice o platebních službách bude klíčové, aby všichni dodržovali standardy bezpečnosti. Je také potřeba, aby i samotní klienti bank obezřetně zvažovali, komu a za jakých podmínek umožní přístup k jejich osobním údajům.

Data z květnového průzkumu veřejného mínění zaměřeného na zjištění, jak respondenti vnímají zabezpečení osobních informací, dokazují, že jsou zodpovědní a informace o svém soukromí si chrání. „Za nejcitlivější údaj, který by lidé za žádných okolností nikomu nesdělili, považují informaci o výši jejich úspor (62 %). Pro třetinu Čechů (33 %) jsou nadmíru citlivými údaji i rodné číslo, výše platu (ve 32 %) a číslo bankovního účtu (ve 32 %). Citlivost na sdělování výše úspor roste s věkem, kdy lidem úspory přibývají, a mírně také se vzděláním,“ komentuje výsledky průzkumu Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C. Češi si také uvědomují nebezpečí zneužití jejich dat ze strany hackerů či zlodějů identit. Správně si jich 86 % myslí, že největší riziko hrozí při zadávání údajů přes nezabezpečenou internetovou stránku u obchodníků, a 70 % uvedlo, že vnímají riziko při internetové komunikaci s nebankovními společnostmi. Jen 13 % klientů bank zmínilo, že možné riziko vidí v rámci využívání internetového bankovnictví bank. Nejbezpečnějším způsobem, kdy data o své osobě sdílejí, je pro respondenty stále osobní jednání na úřadech (9 %) a na pobočkách bank (4 %).

Jak jsou podle Čechů zabezpečeny samotné instituce?

Největší únik dat podle veřejnosti hrozí buď v případě nezabezpečeného e-shopu (51 %), kterého se obávají více lidé v Praze než mimo pražští a také s vyšším stupněm vzdělání, nebo u nebankovních poskytovatelů půjček (45 %), kterým nedůvěřují starší občané. Naopak v oblasti důvěry v zabezpečení mezi lidmi vedou banky (v 89 %), u kterých vědí, že v nich mají bezpečně uloženy své úspory a spoléhají na ně při provádění každodenních transakcí.

„Banky jako instituce poskytující finanční služby drtivé části populace nakládají s údaji o klientech velmi bezpečně, a to tak, aby neohrozily žádného z nich. Veřejnost tuto skutečnost vnímá a hodnotí pozitivně,“ říká Tomáš Hládek, odborník ČBA na bezpečnost v online prostředí a poradce pro platební styk. „I přesto, že banky investují do zabezpečení dat klientů nemalé částky, nedokážou ovlivnit to, co se s daty bude dít po jejich zpřístupnění podle pravidel daných novým zákonem o platebním styku. Proto ČBA apeluje na dopracování všech jejich bezpečnostních aspektů tak, aby byla zaručena ochrana všech zainteresovaných stran,“ dodává Hládek.

Nový zákon o platebním styku

Rok 2018 přinese zásadní rozšíření prostoru, ve kterém se na internetu mohou pohybovat citlivé informace o klientech finančních institucí. V bankovním sektoru panují určité obavy z možných rizik. „Banky podporují inovace i spolupráci s dalšími subjekty. Současně však v okamžiku účinnosti nového zákona o platebním styku bude nutné, aby všichni dodržovali standardy bezpečnosti. Jen tak bude vždy zajištěna co nejvyšší ochrana osobních dat klientů,“ komentuje Hládek. Podle něj bude ochrana dat v novém prostředí klást větší nároky na banky jak po stránce technologické, legislativní, procesní, tak i ekonomické. A veřejnost na banky spoléhá. Pro naprostou většinu Čechů (83 %) je prioritou bezpečnost a ochrana údajů i při zrychlení poskytování služeb.

I přes veškeré úsilí bank, hraje v konečném důsledku klíčovou roli při ochraně citlivých údajů především chování spotřebitele. „Naprostá většina spoluobčanů v průzkumu deklaruje, že je pro ně bezpečnost a ochrana údajů důležitá i při zrychlování nabízených služeb,“ říká Hládek. „Je ale důležité, aby se v souladu s touto myšlenkou chovali i v reálném životě. Je na každém z nás, aby dodržoval pravidla bezpečného chování v online prostředí a s citlivými údaji, mezi které patří přístupové údaje a hesla k internetovému bankovnictví, nakládal nanejvýš obezřetně,“ uzavírá.

O průzkumu

Průzkum provedla pro ČBA v květnu tohoto roku agentura SC&C. Průzkumu se zúčastnilo 520 respondentů ve věku 18 až 70 let z celé ČR. Sběr dat probíhal online ve dnech 5. – 10. května 2017.

Newsletter