ČBA k diskuzi nad zavedením bankovní sektorové daně

Česká bankovní asociace (ČBA) k diskuzi nad zavedením bankovní sektorové daně – Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA:

„Stabilní a výkonný bankovní sektor představuje konkurenční výhodu ČR jak z pohledu reputace země, tak příspěvku k financování ekonomiky a udržování zaměstnanosti. Úvahy o sektorové dani pro banky nedávají dobrý signál o stabilitě podnikatelského prostředí a rovnosti podmínek pro podnikání – tedy o tom, co bylo dosud investorskou veřejností vnímáno jako jedna z předností české ekonomiky. Bylo by neprozíravé tuto konkurenční výhodu a oporu ekonomiky oslabovat.

Zatížení bank sektorovou daní by znamenalo, že nebude možné poskytnout nové úvěry v řádu stovek miliard korun s jasnými negativními dopady na hospodářský růst a zaměstnanost. Ve střednědobém i dlouhodobém horizontu proto sektorová daň státnímu rozpočtu nejen nepomůže, ale ublíží. A už vůbec nevyřeší narůstající strukturální problémy veřejných financí.

Jako je tomu v případě jiných daní i sektorovou daň, nebo její převážnou část, v konečném důsledku zaplatí řadový daňový poplatník.“

Newsletter