Německý Ifo index ukázal větší zlepšení, než dosahoval konsensus trhu. Euro z dat nikterak výrazně neprofituje, obchoduje se nadále nad 1,1930 EURUSD. Měny regionu mírně sílí. Koruna se obchoduje na úrovni dnešní otevírací ceny kolem 25,36 za euro.

ČBA: Zpráva o finanční stabilitě potvrdila výbornou kondici bankovního sektoru v ČR

„Zpráva o finanční stabilitě opětovně potvrdila výbornou kondici bankovního sektoru v ČR. Systém zůstává nadále dobře kapitálově vybaven, stresové testy ČNB ukazují, že bankovní sektor jako celek by přestál i výrazně nepříznivé zhoršení ve vývoji ekonomiky. Již dříve oznámené rozhodnutí ČNB zvýšit sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2 % s účinností od 1.7.2020 není až tak překvapivé. Za zmínku ovšem stojí, že oproti konci roku 2018 tak dojde během roku 2019 a 2020 k souhrnnému zvýšení regulatorního požadavku na bankovní sektor z tohoto titulu o celý jeden procentní bod. To objemově v absolutních hodnotách znamená nárůst souhrnné kapitálové rezervy v bankovním sektoru o desítky miliard korun a jde tak o faktor, který je nutno zvažovat v diskusích o rozdělování zisku, vytvářeného jednotlivými bankami,“ komentoval Zprávu o finanční stabilitě Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Newsletter