Euro smazalo dopolední ztráty a posouvá se zpět nad 1,1800 EURUSD. Maďarská centrální banka zvýšila sazby více, než očekával trh. Forint je spolu se zlotým v zisku, koruna smazala ztráty k otevírací ceně na 25,67 za euro.

CCB: Kraje za čtyři roky vykázaly schodek, zadlužení se zvýšilo

Kraje České republiky hospodařily v posledních čtyřech letech s mírným schodkem. Jejich příjmy byly v součtu o 0,4 procenta nižší než výdaje. Zadlužení krajů se za čtyři roky zvýšilo, loni už ale dluh klesl meziročně o pět procent na 24,15 miliardy korun. Vyplývá to z údajů společnosti Czech Credit Bureau, která hospodaření krajů s výjimkou Prahy monitoruje.

Nejvyšší příjmy v přepočtu na obyvatele měl mezi lety 2012 a 2015 Kraj Vysočina s 18.487 korunami na osobu, následoval Karlovarský kraj s 18.224 Kč. Nejméně peněz na obyvatele získaly do svých rozpočtů kraje Jihomoravský a Moravskoslezský, a to 13.906 Kč, respektive 14.166 Kč. Kraj s nejnižšími příjmy tedy dostal tři čtvrtiny částky kraje s nejvyšší hodnotou.

Loni celkové příjmy krajů stouply meziročně o desetinu na 160,8 miliardy korun. Růst byl dvojnásobný ve srovnání s rokem 2014, značný vliv měl přesun financování sociálních služeb ze státu na kraje. Nejrychleji, a to o více než 16 procent, loni stouply příjmy Jihočeskému a Karlovarskému kraji.

Kraje jako celek hospodařily v posledních čtyřech letech s téměř vyrovnaným rozpočtem. Největší díl z příjmů ušetřil v tomto období Pardubický kraj, a to téměř čtyři procenta ze souhrnu čtyřletých příjmů. Na druhém místě je Královéhradecký kraj s dvouprocentní úsporou. Naopak příjmy Moravskoslezského kraje byly o téměř čtyři procenta nižší než výdaje, v Olomouckém kraji to bylo o tři procenta.

Krajské rozpočty skončily v roce 2012 schodkem ve výši tří procent celkových příjmů, o rok později bylo hospodaření vyrovnané. Poté se hospodaření zlepšovalo, napomohl tomu i plynulý růst příjmů. V roce 2014 vykázaly kraje dvouprocentní přebytek a loni schodek 0,2 procenta příjmů. Přebytek rozpočtu loni vykázalo devět krajů, u zbývajících čtyř to byl schodek. Nejvyšší podíl deficitu na příjmech měl Moravskoslezský kraj (8,8 pct), naopak nejvyšší úsporu příjmů dosáhl Královéhradecký kraj (3,6 pct).

Pro kraje je důležité i to, jakou část výdajů použijí na provoz a jakou investují. Krajské samosprávy mají dlouhodobě nižší podíl kapitálových výdajů na celkových než obce, věnují tedy menší část peněz na investice a větší na provozní výdaje. V průměru za čtyři roky byl podíl kapitálových výdajů na celkových 13procentní, loni byl přitom se 17 procenty nejvyšší, svou roli sehrálo i dočerpávání evropských dotací. Nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových dosáhl za čtyři roky Karlovarský kraj s 19 procenty, druhý byl Kraj Vysočina se 17 procenty. Naproti tomu Ústecký kraj vykazuje dlouhodobě tento podíl velmi nízký ve výši devíti procent.

Dluh krajů, který má většinou formu bankovních úvěrů, stoupl z téměř 23 miliard v roce 2012 na loňských 24,15 miliardy. Stabilní úroveň dluhu si udržoval Olomoucký a Liberecký kraj. Dluh Kraje Vysočina se za čtyři roky téměř zdvojnásobil, naopak dluh Královéhradeckého kraje se snížil o téměř 40 procent. Mezi kraji vyniká Plzeňský kraj, který si dlouhou dobu udržoval nulový dluh a ani poslední čtyři roky nebyly výjimkou.

V přepočtu na obyvatele vykázal ke konci loňského roku nejvyšší dluh Olomoucký kraj, kde na jednoho občana připadá dluh 6216 korun. Následuje Karlovarský kraj s dluhem 3979 korun na občana. U obou krajů ale dluh od roku 2012 klesal. Naopak nízký dluh měl po Plzeňském kraji Jihočeský kraj s 863 korunami, následoval Královéhradecký kraj s 1286 korunami.

V posledních čtyřech letech svůj dluh plynule snižoval Středočeský a Královéhradecký kraj, dluh naopak každoročně zvyšoval Kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj. Žádný kraj se až dosud nedostal do problémů se splácením závazků zahrnovaných do dluhu.

Dluh a příjmy krajů

  2012 2012 2015 2015 2012-2015
  Dluh v miliardách Kč Dluh v Kč na obyvatele Dluh v miliardách Kč Dluh v Kč na obyvatele Průměr příjmů v Kč na obyvatele
Středočeský 3,532 2747 2,814 2140 14.556
Jihočeský 0,750 1179 0,55 863 17.871
Plzeňský 0 0 0,006 10 16.709
Karlovarský 1,596 5275 1,191 3979 18.224
Ústecký 2,677 3235 1,723 2092 15.744
Liberecký 0,939 2141 0,909 2071 16.354
Královéhradecký 1,175 2124 0,709 1286 17.235
Pardubický 1,991 3855 1,870 3620 16.231
Vysočina 0,682 1333 1,346 2639 18.487
Jihomoravský 1,763 1511 2,600 2217 13.906
Olomoucký 3,904 6120 3,951 6216 16.109
Zlínský 1,632 2773 2,252 3847 15.220
Moravskoslezský 2,339 1904 4,226 3470 14.166

Zdroj: Czech Credit Bureau

Newsletter