Celková meziroční inflace byla v lednu o 0,3 p. b. nad prognózou ČNB.

Celková meziroční inflace byla v lednu o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB. Důvodem byl zejména rychlejší než očekávaný růst korigované inflace bez cen pohonných hmot. V tomto ukazateli jádrové inflace se již delší dobu pozitivně projevuje pokračující růst domácí ekonomiky, zvyšující se dynamika mezd, obnovený růst výrobních cen v eurozóně a v posledních měsících též cenové dopady zavedení elektronické evidence tržeb v odvětví stravování a ubytování.

V menší míře se na vyšší než prognózované lednové inflaci podílely i ceny potravin a regulované ceny. Lednový růst cen pohonných hmot odpovídal očekávání ČNB. Také prognóza dopadů změn nepřímých daní se naplnila.

Zveřejněná data představují mírně proinflační riziko prognózy ČNB, která předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny letošního roku. Podle této prognózy se inflace dále zvýší do horní poloviny tolerančního pásma cíle. Na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině příštího roku, se pak bude k dvouprocentnímu cíli navracet shora. Domácí náklady nadále znatelně porostou především vlivem zvyšujících se mezd. Spolu s obnoveným růstem cen průmyslových výrobců v eurozóně to povede k dalšímu zvýšení jádrové inflace. V opačném směru bude od poloviny letošního roku působit prognózou očekávané posílení kurzu koruny.

Newsletter