Celková meziroční inflace byla v prosinci o 0,7 p.b. nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v prosinci 2016 meziročně o 2 %. Inflace se tak po čtyřech letech pohybu pod cílem ČNB vrátila v samém závěru loňského roku na její 2% cíl. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v prosinci 2016 meziročně zvýšily o 1,9 %, uvedl dnes ředitel sekce měnové ČNB Tomáš Holub.

Celková meziroční inflace byla v prosinci o 0,7 procentního bodu nad prognózou ČNB. Prvním důvodem byl – podobně jako v listopadu – rychlejší než očekávaný růst cen potravin. Zhruba ve stejné míře se vedle toho na zmíněné odchylce od prognózy podílela i vyšší než očekávaná korigovaná inflace bez cen pohonných hmot, která se v prosinci znatelně zvýšila.

V tomto ukazateli jádrové inflace se již delší dobu pozitivně projevuje pokračující růst domácí ekonomiky a zvyšující se dynamika mezd. V prosinci se navíc přidaly cenové dopady zavedení elektronické evidence tržeb v odvětví stravování a ubytování, jejichž příspěvek do celkové inflace lze odhadnout na jednu až dvě desetiny procentního bodu. Malou odchylku od prognózy inflace v opačném směru zaznamenaly naproti tomu regulované ceny a v nepatrné míře i ceny pohonných hmot.

K dosažení 2% cíle došlo dříve oproti tomu, co prognóza ČNB očekávala. Rychlejší než prognózovaný nárůst inflace v závěru loňského roku lze nicméně považovat za důsledek jednorázových vlivů pramenících z tradičně kolísavého vývoje cen některých druhů potravin a ze zavedení elektronické evidence tržeb v odvětví stravovacích a ubytovacích služeb. Proinflační dopad uvedených vlivů do meziročního cenového růstu přitom ke konci letošního roku vyprchá.

V opačném směru bude navíc v letošním roce působit stávající prognózou neočekávané další snížení regulovaných cen zemního plynu pro domácnosti. Současně zůstává v platnosti vyznění stávající prognózy, pokud jde o fundamentální faktory inflace. Domácí náklady nadále znatelně porostou na celém horizontu prognózy vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. Zároveň již rychle vyprchává protiinflační působení dovozních cen vyvolané poklesem cen průmyslových výrobců v eurozóně. Podle stávající prognózy ČNB – předpokládající používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny letošního roku – tak inflace na horizontu měnové politiky mírně přesáhne 2% cíl ČNB.

Newsletter