Celková meziroční inflace byla v září lehce nad očekáváním ČNB.

Celková meziroční inflace byla v září lehce nad očekáváním ČNB. Na tom se podílel nepatrně mírnější meziroční pokles regulovaných cen a cen potravin oproti tomu, co prognóza předpovídala. V opačném směru na odchylku od prognózy působil poněkud hlubší než očekávaný meziroční propad cen pohonných hmot.

Zveřejněná data potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB, která předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Podle této prognózy inflace na horizontu měnové politiky, tedy ve druhé polovině roku 2017, mírně přesáhne 2% cíl, jehož udržitelné plnění je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky.

Domácí náklady znatelně porostou na celém horizontu prognózy vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu české ekonomiky. Zároveň postupně odezní protiinflační působení dovozních cen. Během roku 2018 se pak inflace bude navracet k cíli shora.

Newsletter