Cena tepla od ČEZ Teplárenské zůstane na úrovni roku 2017

Společnost ČEZ Teplárenská, která patří do Skupiny ČEZ, nezmění v příštím roce cenu za dodané teplo. Daří se jí držet ceny tepla na úrovni minulých let, a to díky stabilizačnímu programu vedoucímu ke snižování nákladů napříč všemi lokalitami v ČR, v nichž působí.

„Jsme a chceme být i nadále spolehlivým partnerem všem, jimž dodáváme teplo a případně nabízíme i další služby. konkurenceschopnost, stabilita a komfort dodávek tepla je proto u nás na prvním místě. Podařilo se nám tudíž stabilizovat ceny na úrovni předchozích let. Stalo se tak i díky našim investicím do tepelných soustav, které vedly k různým úsporám. Ty se pochopitelně snažíme hledat i jinde,“ říká Petr Hodek, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Jak dodal, společnost není jen dodavatelem tepla. „Obsluha a provozování tepelných zařízení, chemické čištění výměníků tepla a otopných soustav, řešení legislativních povinností, energetické úspory a poradenství, asistenční služby a další nabízíme právě proto, abychom zajistili veškerý komfort, bez něhož si nelze dodávky tepla představit. I toto se pochopitelně ve finále promítne v našich možnostech udržet ceny za teplo na konkurenceschopné úrovni.“

Podle Radima Sobotíka, obchodního ředitele ČEZ Teplárenské, společnost drží v Ústeckém kraji pro rok 2018 ceny roku letošního. „V Ústí nad Labem již řadu let máme stejnou cenu na primárních i sekundárních rozvodech. Pro rok 2018 je na primární síti 417, 68 a na sekundární síti 533, 83 koruny, a to včetně  DPH. V Teplicích rovněž dlouhodobě držíme ceny tepla na úrovni minulých let, pouze v případě teplé užitkové vody dojde v příštím roce k navýšení o 1,5 procenta. Což představuje zvýšení nákladů pro čtyřčlennou domácnost v bytě 3+1 o zhruba 200 korun za rok. V dalších městech Ústeckého kraje, například v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Jirkově a Bílině budou v příštím roce také na cenách roku 2017.“

Ceníky na rok 2017 lze nalézt zde. Ceníky na rok 2018 zde budou zveřejněny do Vánoc.

ČEZ Teplárenská zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě více než 132 tisíc domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 600 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 32 městech v Ústeckém, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Své největší zastoupení má právě v Ústeckém kraji. 

Newsletter