Německý Ifo index ukázal větší zlepšení, než dosahoval konsensus trhu. Euro z dat nikterak výrazně neprofituje, obchoduje se nadále nad 1,1930 EURUSD. Měny regionu mírně sílí. Koruna se obchoduje na úrovni dnešní otevírací ceny kolem 25,36 za euro.

Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB v roce 2020

Bankovní rada České národní banky udělila letošní ceny za ekonomický výzkum dvěma pracím. Cena je každoročně udělována nejlepším výzkumným publikacím v oblasti finanční stability a měnové politiky, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory první oceněné práce nazvané A Prolonged Period of Low Interest Rates: Unintended Consequences jsou Simona Malovaná, Josef Bajzík, Dominika Ehrenbergerová a Jan Janků, kteří pracují v sekci finanční stability. Druhá oceněná studie má titul The g3+ Model: An Upgrade of the Czech National Bank’s Core Forecasting Framework a na jejím zpracování se podílel široký tým autorů složený ze současných i minulých pracovníků sekce měnové.

Výzkumné publikace jsou hodnoceny nejen podle náročnosti a kvality zpracovaných analýz, ale také s ohledem na relevanci a využitelnost pro činnost ČNB. V letošním roce bylo posuzováno 19 výzkumných publikací zpracovaných v roce 2020. Obě oceněné práce jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly využity při diskusích o nastavení politik centrální banky, resp. při zpracování klíčových podkladů pro jednání bankovní rady ČNB.

Bankovní rada dále rozhodla o udělení ceny nejlepším oponentním posudkům ke dvěma výzkumným publikacím. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumné publikace. Letošní ocenění získali Václav Brož ze sekce finanční stability a Ivan Sutóris ze sekce měnové. Udělení ceny je spojeno s finanční odměnou 10 tis. Kč.

Vyhlášení laureátů ceny za ekonomický výzkum bude součástí mezinárodní konference Research Open Day České národní banky, která je naplánována na 13. září 2021 v prostorách Kongresového centra ČNB. Na této konferenci budou výzkumní pracovníci ČNB prezentovat oceněné publikace společně s dalšími výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovat o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB a konferenci Research Open Day lze nalézt na webových stránkách ČNB věnovaných výzkumu.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Newsletter