Dubnová data z amerického trhu práce výrazně podstřelila konsensus. Americké výnosy klesají, dolar oslabuje, eurodolarové futures posouvají plný hike Fedu do poloviny roku 2023, technologické tituly rostou. Dopady amerických dat na měny regionu jsou mírné. Koruna se obchoduje mírně pod 25,70 za euro.

Centrální depozitář CP má licenci, kterou vyžaduje nové evropské nařízení

Centrální depozitář cenných papírů obdržel licenci, kterou vyžaduje nové evropské nařízení – CSD Regulation (CSDR). Centrální depozitář se tak připojil k několika dalším evropským depozitářům, které již tuto licenci mají.

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., obdržel od České národní banky povolení k výkonu činnosti centrálního depozitáře podle harmonizované evropské úpravy provedené nařízením CSDR. Rozhodnutí nabyde právní moci následujícím dnem (21. 12. 2018)  a tímto dnem se na činnost CDCP i jeho účastníků použijí vedle nařízení CSDR i novelizovaná ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Centrální depozitář zahájil proces získání povolení od České národní banky v roce 2017. Záměrem nařízení CSDR je harmonizace služeb poskytovaných jednotlivými evropskými depozitáři a snaha o zvýšení konkurence mezi centrálními depozitáři v EU s cílem dosáhnout široké nabídky kvalitních služeb pro účastníky, emitenty a investory. Udělením licence od České národní banky získává Centrální depozitář cenných papírů osvědčení, že splňuje veškerá pravidla a standardy, které evropská legislativa vyžaduje. Splnění těchto pravidel znamená nejen posílení důvěry a spolehlivosti služeb poskytovaných centrálním depozitářem, ale umožňuje rovněž snazší spolupráci s ostatními evropskými depozitáři v rámci vypořádání zahraničních transakcí a také možnost budoucího rozvoje v celoevropském kontextu což je jedním z hlavních cílů evropské regulace.

„Licenční proces byl v posledních dvou letech  pro nás  zcela zásadní projekt. Posilování harmonizace fungování a mezinárodní spolupráce jednotlivých evropských depozitářů vede v konečném důsledku ve zkvalitňování služeb pro naše zákazníky, a to je naším společným cílem. Jsem nesmírně ráda, že Centrální depozitář cenných papírů získal licenci CSDR. Vnímám to jako potvrzení kvality a současně výzvu pro další práci“, říká Helena Čacká, ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů.  

Newsletter