Ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně klesly o -0,7 %, ceny stavebních prací o -0,2 %

Meziměsíčně vzrostly ceny českých zemědělských výrobců v červnu o 2,5 procenta. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 procenta, stavebních prací o 0,2 procenta a tržních služeb pro podniky o 0,3 procenta. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 12,9  procenta, průmyslových výrobců o 2,5 procenta, stavebních prací o 4,8 procenta a tržních služeb pro podniky o 2,5 procenta. Informoval o tom dnes Český statistický úřad.

Ceny průmyslových výrobců se poprvé od prosince 2018 snížily, a to o 0,7 %. Nejvýznamněji klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků byly nižší o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,7 %, naopak vzrostly ceny motorových vozidel o 0,6 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,7 %, klesly pouze ceny mléčných výrobků o 0,7 % a nápojů o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,3 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 %. Dále klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,2 % a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v pozemní dopravě, a to o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,9 % (v květnu o 10,5 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,9 %. Ceny brambor byly vyšší o 107,8 %, olejnin o 16,5 %, obilovin o 15,2 % a zeleniny o 3,3 %, ceny ovoce klesly o 6,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,5 % (v květnu o 3,8 %). Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 8,2 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 4,1 % a zboží krátkodobé spotřeby o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v květnu o 5,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,9 % (v květnu o 4,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,5 % (v květnu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 8,0 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,2 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,9 %. Vyšší byly dále ceny za služby v pozemní dopravě o 3,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 %.

Newsletter