Češi opět potvrzují, že jejich finanční gramotnost roste

V současné době lidé více než dříve přemýšlejí o rodinných financích. Každá krize vyvolává otázky, zda mají lidé dostatečně chráněn svůj majetek. Může však přinášet i novou investiční příležitost, kam své peníze uložit, aby neztrácely na hodnotě. Zlato je tradičně bezpečný přístav pro dlouhodobé investice. Jak ukazují čísla společnosti Zlaťáky, Češi se vrhli na nákup zlata již v polovině března.

„V březnu a dubnu jsme zaznamenali enormní nárůst poptávky po zlatě, zákazníci zcela vykoupili zlaté mince a slitky u většiny distributorů na celém světě. Ve srovnání s předchozími dvěma měsíci vzrostl zájem o investici do zlata o stovky procent. Zlato je bezpečná investice, jeho cena samozřejmě v čase může krátkodobě poklesnout, ale z dlouhodobého hlediska si stále drží stejnou hodnotu. Tento vzácný kov je také velmi likvidní komoditou a jeho držba není spojena s dalšími náklady,“ vysvětluje Lukáš Jankovský, předseda představenstva společnosti Zlaťáky.

Tento fakt potvrzuje skutečnost, že se finanční gramotnost lidí zvyšuje – Češi se zkrátka zajímají nejen o to, jak vydělávat či šetřit, ale vzdělávají se také v oblasti investic a možnostech zhodnocování svých úspor. Dokáží se zorientovat na investičním trhu, vybírají z více nabídek a umí si vyhodnotit nejlepší variantu. Neopomíjejí ani doporučení investice rozložit do více aktiv s rozdílným rizikem, výnosem a likviditou, přičemž právě zlato je v dnešní době žádané jako investice neriziková a zároveň vysoce likvidní.

Cena zlata kolísá poslední 2 měsíce okolo 1 700 USD za trojskou unci. V současné nejisté době je logické, že se drží zlato tak vysoko. „Ale i přesto máme stále větší zájem o nákup zlata než o výkup. Lidé zkrátka reagují na krizi a mají důvěru ve zlato, které bylo prověřeno několika staletími,“ uvádí Lukáš Jankovský ze společnosti Zlaťáky.

V létě v roce 2019 hovořila společnost Zlaťáky o rekordních tržbách spojených s výkupem zlata, a to se cena zlata pohybovala okolo 1 500 USD za trojskou unci, v dnešní době, kdy je cena zlata 1 700 USD se však trh chová jinak a lidé zlato stále nakupují.

Výhodou zlata a dalších investičních kovů je to, že si v dlouhodobém horizontu udržují hodnotu bez dramatických výkyvů. Na rozdíl od peněžních prostředků, jejichž hodnota kvůli inflaci klesá, je zlato ideálním uchovatelem hodnoty. Neocenitelné je zejména v časech recese a hospodářských krizí. Proto si stále drží prestižní nálepku bezpečného přístavu. „V roce 2006, kdy jsme začínali, Češi trh příliš neznali. Nevěděli, kde si aktuální a důvěryhodné informace vyhledat nebo jak s nimi naložit. V současné době se dokáží podstatně lépe zorientovat. Nezanedbatelná část se jich k nám vrací, nakupuje průběžně a výsledná cena celkové investice se jim v dlouhodobém horizontu průměruje,“ uvádí Lukáš Jankovský ze Zlaťáků.

Newsletter